metalworkingmag.cz
Norelem

Tlumiče nárazů: poslední dílek skládačky produktivity

Tlumiče nárazů, které se používají k tomu, aby prodloužily životnost strojů, snížily četnost údržby a zajistily bezpečnější provoz, jsou pro výrobce z hlediska produktivity velmi důležitou komponentou. Marcus Schneck, CEO firmy norelem, vysvětluje, co je za rozhodnutím používat tyto produkty.

Tlumiče nárazů: poslední dílek skládačky produktivity
Tlumiče nárazů se nejčastěji používají v automobilech, ale jejich počet stoupá také ve výrobních strojích a linkách po celém světě.

Jak tlumiče nárazů pracují?
Tlumiče nárazů se nejčastěji používají v automobilech, ale jejich výskyt stoupá také ve výrobních strojích a linkách po celém světě. Průmyslové tlumiče nárazů se používají jako hydraulická strojní komponenta pro zpomalení pohybujícího se břemene při minimálním přenosu zatížení na stroj.

Firmy se snaží zvyšovat produktivitu tím, že stroje pracují stále rychleji, ale v důsledku toho se zvyšuje hlučnost, může dojít k poškození stroje a rostou vibrace.

To je právě situace, kdy přicházejí ke slovu tlumiče nárazů; jsou určené k tomu, aby optimalizovaly manipulaci s materiálem tím, že umožní plynulé zpomalování pohybu, a aby snižovaly požadavky na údržbu.

Jejich funkce spočívá v tom, že umožňují regulované předvídatelné zpomalení tím, že přeměňují kinetickou energii na tepelnou. Například u hydraulického tlumiče nárazů působí pohybující se břemeno na píst, tlačí kapalinu ve válci a nutí ji proudit škrticí clonou, čímž se kapalina rychle zahřívá.

Tepelná energie je přenášena na těleso válce a rozptýlena v okolní atmosféře. U některých výrobních linek je navíc zavedeno pomocné chlazení tlumiče vzduchem.

Jaké jsou přínosy pro výrobce?
Tyto jednoduché produkty přinášejí mnohé výhody. Jednoznačným přínosem je to, že průmyslové tlumiče nárazu výrazně omezují rázy a vibrace působící na stroje. Zmenšuje se četnost poškození strojů, snižuje množství odstávek a klesají náklady na údržbu. Také se prodlužuje životnost strojů.

Při použití tlumičů nárazů mohou stroje pracovat větší rychlostí, protože tlumiče regulují zpomalení pohybujících se břemen a plynule je zastavují. Zvyšuje se tím rychlost výroby bez obav, že by se stroje musely vyměnit dříve, než je to běžné.

Pro obsluhu strojů přinášejí tlumiče nárazů zlepšení zdraví a pracovního komfortu. Omezují totiž vedlejší efekty práce v průmyslovém prostředí spojené s hlučností a vibracemi a snižují riziko úrazů.

Tlumiče nárazů také zvyšují komfort pracovníků u strojů, protože jejich pracovní den neprobíhá v hlučném prostředí a za působení vibrací. Průmyslové tlumiče nárazů však také chrání obsluhu strojů a zařízení tím, že regulovaně zpomalují pohybující se břemena, a tím pomáhají splnit požadavky bezpečnostních norem.

Shrnuto, stroje vybavené tlumiči nárazů získávají na hodnotě, protože mají delší životnost, nižší náklady na údržbu a bezpečnější provoz – to přináší konkurenční výhody a vyšší produktivitu.

Jak se rozhodnout, který tlumič nárazů je pro vás nejvhodnější?
Klíčové je vybrat si pro výrobní linku ten správný tlumič nárazů. Firma norelem má jako výrobce normalizovaných dílů vice než šedesát let zkušeností, takže ví, že vybrat ten nejlepší díl může být složité – v našem sortimentu je více než 45 000 komponent a v některých případech tedy může být výběr velmi rozsáhlý.

Ovšem naše průmyslové tlumiče nárazů jsou hydraulické komponenty, které nevyžadují údržbu a jsou bezprostředně připravené k instalaci.

Nastavitelné tlumiče nárazů mají integrovaný pevný doraz a přesně nastavitelnou tlumicí sílu, takže jsou velmi flexibilní a pracovníci je mohou adaptovat na úlohu, kterou je třeba vykonávat. Jsou zhotoveny z korozivzdorné oceli s nárazníkem z oceli nebo plastu.

Co je na tlumičích nárazů norelem zvláště užitečné, že po instalaci obsluha zařízení několikrát spustí a otáčí nastavovacím šroubem, až optimálního tlumení je dosaženo.

Tlumiče nárazů jsou pro výrobní linky neuvěřitelné užitečné komponenty a o jejich příspěvku ke zvýšení produktivity a prodloužení životnosti strojů není pochyb. Pochopení jejich přínosů pomáhá zlepšovat výhled do budoucna.

Více informací o firmě norelem a jejím sortimentu normalizovaných součástí, včetně tlumičů nárazů, najdete na https://www.norelem.com/cz/cs/Produkty/P%C5%99ehled-v%C3%BDrobk%C5%AF/Syst%C3%A9my-a-komponenty-pro-v%C3%BDrobu-stroj%C5%AF-a-za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/26000-%C5%A0roubov%C3%A1-tla%C4%8Dn%C3%A9-pru%C5%BEiny-Elastomerov%C3%A9-pru%C5%BEiny-Pry%C5%BEov%C3%A9-sientbloky-Tlumi%C4%8De-n%C3%A1raz%C5%AF-Plynov%C3%A9-pru%C5%BEiny.html

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP