metalworkingmag.cz
NSK

Nový úspěšný projekt firem NSK a MCM staví na třiceti letech partnerství

Úspěch partnerství v oblasti strojírenství závisí na mnoha faktorech, v neposlední řadě na důvěře, inovacích, špičkové kvalitě, technické dokonalosti a kompletní podpoře. Právě tyto stavební kameny jsou základem silného třicetiletého vztahu mezi společností NSK a předním výrobcem obráběcích strojů, firmou MCM Spa. Obě firmy společně přinesly na celosvětový trh v oboru obráběcích strojů řadu inovací. Nejnovějším příkladem úspěšné spolupráce je využití lineárních vedení řady NH od firmy NSK v nově vyvinutých vertikálních zásobnících nástrojů a multipaletových systémech.

Společnost MCM, což je zkratka pro Machining Centers Manufacturing, vznikla v roce 1978 ve Vigolzone, městečku poblíž italské Piacenzy. První obráběcí centrum s horizontálním vřetenem a karuselovým měničem palet debutovalo na trhu jen o rok později.

Společnost MCM, která se v roce 2014 stala součástí mezinárodní skupiny RIFA, se v průběhu desetiletí těšila z mnoha plodných partnerství s významnými výrobci OEM. Mezi velké projekty v 80. letech například patřily dodávky strojů pro výrobce luxusních sportovních vozů nebo pro firmy specializující se na výrobu brzd. V 90. letech začal stroje MCM využívat značný počet prvovýrobců v leteckém průmyslu.

Ústředním prvkem v těchto projektech byly inovace, které jsou charakteristickým rysem společnosti dodnes. Mezi významné výsledky vývoje firmy MCM patří obráběcí centrum Jet Five, který je k dispozici v konfiguracích osy X od 3 do 12 metrů. Stroj se může pochlubit značnou kapacitou odstraňování třísek a rychlostí posuvu až 40 m/min. Jet Five dokáže obrábět velké součásti, a to i z těžko obrobitelných materiálů, s frézami do průměru 400 mm.

Všechna obráběcí centra MCM jsou k dispozici ve čtyřosých a pětiosých verzích a lze je nakonfigurovat pro různé operace, jako jsou frézování, soustružení, broušení a technologie power skiving (kombinace obrážení a odvalovacího frézování). Nedílnou součástí sortimentu jsou automatizované systémy pro manipulaci s obrobky, paletami a nástroji. Stroje je možné vybavit pro jednu paletu, výměník palet nebo multipaletový systém či je začlenit do flexibilního výrobního systému FMS (Flexible Manufacturing System).

„Během posledních tří desetiletí stála firma NSK po boku MCM a dodávala jí nezbytné komponenty pro lineární pohyb – jak kuličkové šrouby, tak lineární vedení – a poskytovala související technickou podporu,“ říká Giampietro Mantica, aplikační inženýr z oddělení European Industrial Business Unit firmy NSK. „Ačkoli v tomto časovém období došlo k významnému pokroku a změnám v technologiích, cíl zůstal neměnný: řešení technických výzev v tomto odvětví, která umožní firmě MCM k dosáhnout dlouhodobého úspěchu na trhu.“

Díky tomuto přístupu si společnost NSK zachovala svůj status preferovaného dodavatele pro řadu klíčových částí strojů. Jako příklad lze uvést, že v roce 2020 byla lineární vedení NSK NH (velikost 25 a 35) specifikována pro použití na vertikálních zásobnících MCM a multipaletových systémech. V takových zařízeních je třeba rychle (až 75/min) a spolehlivě přepravovat břemena, která jsou často velká a těžká.

Osobní návštěva odborníků společnosti MCM v evropském ústředí NSK v německém Ratingenu v loňském roce (s respektováním opatření proti šíření covidu-19) jim významně pomohla rozhodnout se pro tato vysoce účinná lineární vedení s dlouhou životností. S podporou příkladné mezioborové spolupráce mezi technickým a obchodním oddělením firmy NSK mohla společnost MCM brzy specifikovat a zadat první objednávky na vedení řady NH.

Vysoce kvalitní lineární vedení NH od společnosti NSK s malou hlučností mají mnoho výhod, např. dlouhou životnost, jíž se dosahuje speciálně vyvinutou geometrií kuličkových drážek. Dynamická zatižitelnost, která je o 30% větší než u produktů NSK předchozí generace, s sebou nese i dvojnásobnou únavovou trvanlivost, zatímco funkce samoustavení minimalizuje vnitřní zatížení a vyrovnává nesouosost. Druhý charakteristický rys se uplatní zejména u multipaletových obráběcích linek s více pracovními stanicemi. Speciální konstrukce vedení řady NH navíc technikům firmy MCM umožňuje v případě potřeby snadno spojit vodicí lišty dohromady, což představuje další technickou výhodu.

Montáž lineárních vedení NSK řad NH a NS a jejich úprava na požadovanou délku probíhá v Evropě, aby se zajistily včasné dodávky zákazníkům po celém kontinentu.

1) Plně integrovaný flexibilní výrobní systém MCM u předního výrobce leteckých motorů. Foto: MCM


Nový úspěšný projekt firem NSK a MCM staví na třiceti letech partnerství

2) Lineární vedení NSK řad NH a NS mají velkou trvanlivost díky takovým inovacím, jako je speciálně vyvinutá geometrie kuličkových drážek. Foto: NSK
 

Nový úspěšný projekt firem NSK a MCM staví na třiceti letech partnerství

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP