metalworkingmag.cz
Sandvik Coromant News

Podmíněná automatizace soustružnických a vyvrtávacích operací používaných při obrábění kovů

Společnost Sandvik Coromant představila nové řešení pro automatizaci obrábění.

Podmíněná automatizace soustružnických a vyvrtávacích operací používaných při obrábění kovů

Největší světový výrobce obráběcích nástrojů, společnost Sandvik Coromant, oznámil, že do své nabídky zařadil novou, ve stroji integrovanou verzi řešení Silent Tools Plus, které se již pyšní řadou ocenění. Na trh byla uvedena ve stejnou dobu jako CoroPlus® Connected, což je řešení zajišťující propojení obráběcích strojů s obráběcími nástroji. Společně tyto produkty umožní podmíněnou automatizaci vnitřních vyvrtávacích operací a stanou se základem budoucího automatizovaného obrábění.

Řešení CoroPlus® Connected, představené 17. května 2021, je zcela nový produkt, který je kombinací hardwaru a softwaru a má uspokojit poptávku po podmíněné automatizaci obrábění a umožnit krok směrem k jeho plné automatizaci. Toto řešení umožňuje automatizované řízení založené na datech získávaných v reálném čase.

CoroPlus® Connected funguje ve spojení se stávajícími digitálně připojenými tlumenými vyvrtávacími tyčemi Silent Tools Plus značky Sandvik Coromant. Technologie Silent Tools Plus, která v roce 2018 získala první místo v soutěži výrobních inovací International Manufacturing Technology Show (IMTS), pomáhá zákazníkům získat přehled o tom, co se při provádění vnitřních soustružnických operací s dlouhým vyložením nástroje odehrává v místě řezu.

Ke sledování zatížení, vibrací, průhybu, drsnosti povrchu, teploty a pro indikaci záběru nástroje při provádění soustružnických operací využívá řešení Silent Tools Plus senzory a připojený soustružnický adaptér. Tento produkt byl uveden na trh, aby obsluze strojů pomohl překonat problémy s chybějící zrakovou kontrolou při vnitřním soustružení. Vzhledem k tomu, že obsluha stroje nemá žádnou vizuální kontrolu daného procesu, bylo dříve extrémně obtížné identifikovat potenciální problémy před tím, než nebylo soustružení dokončeno.


Podmíněná automatizace soustružnických a vyvrtávacích operací používaných při obrábění kovů

V průmyslových odvětvích, kde se vyvrtávání využívá při výrobě velkých součástí, jako je letecký průmysl nebo výroba zařízení pro těžbu ropy a plynu, mohou jakékoli chyby znamenat značné náklady, ztráty, prostoje a zpoždění. Streamováním dat přímo do ovládacího panelu umožňuje Silent Tools Plus obsluze stroje pohled do místa řezu, čímž jí poskytuje příležitost identifikovat problémy, jako je nadměrný průhyb, vibrace nebo problémy s nastavením dříve, než se tyto problémy prohloubí a výrobci pak budou nuceni drahé součásti vyřadit jako zmetky.

Nově představená verze určená pro integraci do stroje společně s CoroPlus® Connected umožňuje provádět na základě nesmírně cenných dat majících původ v oblasti řezu automatizované zásahy do obráběcího procesu — obsluha stroje tak již nemusí sledovat ovládací panel po celou dobu obráběcího procesu.

„Operátor musí jen s pomocí systému nastavit požadované mezní hodnoty zatížení, vibrací a teploty, buď prostřednictvím softwarového ovládacího panelu nebo přímo v NC kódu,“ vysvětluje Thomas A Nilsson, produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant. „Od tohoto okamžiku bude podmíněná automatizace chránit obráběcí proces a reakce systému jsou aktivovány v souladu se stanovenými limity. Zvyšuje se tak bezpečnost obráběcího procesu, nejsou nutné opravy, ani nedochází ke znehodnocení součástí, a zároveň se operátor může soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou.“

„Uvedení verze určené pro integraci do stroje znamená pro řešení Silent Tools Plus úžasný posun,“ dodává manažer segmentu softwarových produktů Mattias Tjomsland. „Tento nástroj je již dlouho využíván ke zlepšení rozhodovacích procesů při provádění vnitřních soustružnických operací, v jejichž průběhu dodává obsluze stroje, která by jinak musela provádět tyto činnosti naslepo, informace a jistotu. V kombinaci s CoroPlus® Connected poskytuje Silent Tools Plus takový stupeň kontroly, jaký poprvé umožňuje spuštění automatických nápravných opatření v okamžiku, kdy jsou zjištěny problémy nebo odchylky. To přinese zásadní změnu umožňující zvýšení kvality obrobených součástí a celkové efektivity.“

CoroPlus® Connected bude k dispozici prostřednictvím vybraných partnerů společnosti Sandvik Coromant působících v oblasti výroby a prodeje obráběcích strojů.

www.sandvik.coromant.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP