Sandvik Coromant News

Převratná změna v soustružení

Vyprávění technika, který stojí za novou metodou soustružení v ose Y vyvinutou společností Sandvik Coromant.

NSK

Vysoká poptávka po transportních kuličkových šroubech NSK

Transportní kuličkové šrouby jsou populární v celém odvětví jako nákladově efektivní alternativa k přesným broušeným kuličkovým šroubům. Technologie výroby je ideální tam, kde není vyžadována absolutní přesnost broušených kuličkových šroubů, ale šrouby musí stále spolehlivě přenášet lineární zatížení, snášet vysokou rychlost a současně zajistit přesné polohování. V takových případech jsou transportní kuličkové šrouby NSK – konkrétně řad PR/LPR a BS Interchangeable – velmi žádané.

Seco Tools

Seco podporuje výrobu pomocí chytrého softwaru a využití procesních dat

V budoucnosti, kde záleží na rychlosti, nákladové efektivitě a udržitelnosti, pomáhá chytrý software k optimalizaci výroby a lepšímu rozhodování. Digitální technologie a chytrý software však mění průmysl obrábění již dnes – díky bezprecedentnímu přístupu k praktickým datům, která vedou k lepším výsledkům v kratším čase. Vzhledem k obrovskému množství dat vygenerovaných všemi typy výrobních procesů je nezbytné, aby průmyslové podniky nejprve pochopily, jak je využít ve svůj prospěch. Nyní mohou progresivní výrobci využívat ještě více výhod díky softwaru, který naplňuje očekávání Průmyslu 4.0.

Seco Tools

Proč chce společnost Seco Tools zaměstnávat více žen-techniček

Ve strojírenství dlouho převládali muži, ale společnost Seco Tools se snaží podpořit větší genderovou rozmanitost. „Je to skvělá kariérní příležitost bez ohledu na pohlaví,“ říká Zoe Wood, manažerka oddělení lidských zdrojů společnosti Seco Tools UK.

ISCAR News

ISCAR: ŘEZNÉ NÁSTROJE PRO VÝROBU ORTOPEDICKÝCH KOMPONENTŮ

Výrobci řezných nástrojů vývíjí jedinečné nástroje, aby zajistili efektivní řešení produktivity a ziskovosti výroby dílů v tomto specifickém průmyslovém odvětví.

NSK

Výrobce pneumatik ušetří téměř 100 000 EUR ročně díky kuličkovým šroubům NSK

Výrobce pneumatik, který trpěl častými poruchami kuličkového šroubu ve vzduchovém bubnu svého stroje na výrobu pneumatik, se obrátil na odborníky společnosti NSK a rozhodl se využít jejich kuličkové šrouby řady HTF. Přijetím řešení s tímto vysokorychlostním a vysoce únosným kuličkovým šroubem byl závod na výrobu pneumatik schopen snížit spotřebu náhradních kuličkových šroubů o dvě třetiny a dosáhnout tak ročních úspor ve výši 99 128 EUR.

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP