metalworkingmag.cz
NSK

Mazací jednotky NSK snižují náklady u výrobce střešních tašek

Výrobce keramických střešních tašek ušetří u strojů na manipulaci s materiálem přechodem na mazací jednotky NSK K1 ročně 4 950 EUR. Přechod výrazně omezuje předchozí náklady na práci a odstávky spojené s opakovaným mazáním integrovaných lineárních vedení.

Ve výrobním závodě je pro manipulační techniku nepříznivé pracovní prostředí, protože ji poškozuje keramický prach a další znečišťující částice. Aby se předešlo nedostatečnému mazání kovových kuliček lineárního vedení, je pro zajištění hladkého lineárního pohybu požadováno pravidelné domazávání, a pro požadovaný provoz je třeba neustálé předpětí.
Výrobce střešních tašek, frustrovaný odstávkami a náklady na servis vznikajícími u jeho šesti manipulačních strojů, se obrátil na odborníky NSK s žádostí o využití jejich služby AIP Added Value Programme. Odborníci NSK prohlédli stroje a zjistili, že je třeba zlepšit mazání i těsnění celého mechanismu.

Doporučili použít mazací jednotky K1 s tím, že přechod přinese mnoho významných výhod. Nejen že se zlepší těsnění a ochrana, ale vzhledem k menšímu opotřebení je nyní předpětí udržováno na požadované úrovni po delší dobu. Navíc nižší tření za pohybu vede k tomu, že akční člen může být napájen menším tlakem (snížení z 0,6 na 0,4 MPa), a tím se šetří energie.

Přechod na mazací jednotky NSK K1 u šesti manipulačních strojů znamená, že dřívějších 52 operací domazávání ročně (každá trvá 30 minut) bylo omezeno na pouhé dvě. Na základě zkrácení doby údržby došlo ke snížení pracovních nákladů a roční úspory byly vyčísleny na 4 950 EUR.

Na základě úspěchu jednotek K1, které byly uvedeny na trh v roce 1996, nyní firma NSK vyvinula mazací jednotky K1-L pro uživatele lineárních vedení, kteří chtějí dosáhnout ještě delšího provozu bez údržby.

Jednotky K1-L, které je možné objednávat od prosince 2019, nabízejí další výrazné zlepšení mazání. Je to díky použití nově vyvinuté polymerní pryskyřice, která mazací jednotku zásobuje olejem po téměř dvojnásobnou dobu. Další pozoruhodnou výhodou je zvláštní tvar jednotky K1-L, který snižuje dynamickou třecí sílu vznikající při pohybu vozíku podél lineárního vedení o přibližně 20 %. Nově vyvinuté ochranné pouzdro navíc pomáhá udržovat strukturální integritu a dále omezuje průnik prachu do vedení a uvolňování znečišťujících částic z vedení.

1) Vnitřní konstrukce jednotky K1 se znázorněním pevného maziva
 

Mazací jednotky NSK snižují náklady u výrobce střešních tašek

2) Lineární vedení vybavené mazací jednotkou K1 s pevným mazivem od NSK u výrobce keramických střešních tašek


Mazací jednotky NSK snižují náklady u výrobce střešních tašek

3) Nová mazací jednotka NSK K1-L má téměř dvojnásobnou dobu provozu ve srovnání s původní jednotkou K1
 

Mazací jednotky NSK snižují náklady u výrobce střešních tašek
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP