ICC Intelligent Platforms GmbH

Přesouvání na edge

Výrobní firmy čelí stále se měnícím výzvám spojeným s jejich provozem. Průmyslové podniky, ať jde o procesní nebo strojní výrobu, musí zacházet s komplexní množinou proměnných, které mohou mít vliv na efektivitu strojů a produktivitu. Jakmile je vyřešen jeden problém nebo odstraněno jedno úzké hrdlo, objeví se další. Již po mnoho let používají týmy výrobních podniků jako nástroje pro zvýšení stupně automatizace, zpracování alarmů, analýzu a reportování DCS, PLC, SCADA a MES. Protože však tyto systémy zůstávají na úrovni řízení strojů stále nepropojené, jsou ostrůvky v nich obsažených informací, které by mohly být využity ke zlepšení rozhodovacích procesů na podnikové úrovni, nedostupné.

Seco Tools

Potlačení nestability procesů = nižší riziko zmetků a jejich oprav

Kvalita produktů je klíčovým ukazatelem výkonnosti výrobních provozů. Převládá přitom názor, že získání certifikátů kvalitativních norem jako ISO, NADCAP či API kvalitu výroby plně garantuje. Ve skutečnosti se však vlastně tyto normy nezaměřují na to, jak produkovat finální obrobky ve vyhovující kvalitě, ale spíše na stanovení postupů pro vyřazení zmetků.

Seco Tools

Efektivita výroby znamená včasné dodání a spokojenost zákazníků

Výrobní provoz se snaží o co nejefektivnější a včasné vyrobení určitého počtu dílů v požadované kvalitě. Co je to však efektivita? Tradičně ji definovala návratnost investic a úspěch se posuzoval v měřítku nepřetržitých výrobních sérií tisíců nebo stovek tisíců produktů a dodržení stabilní produktivity jednoho či více strojů. Z tohoto pohledu byl považován za efektivní stroj, který běžel a vyráběl díly.

Norelem

Rozmanitost materiálů: vysoce kvalitní a inovativní materiály pro optimální vlastnosti

Při výběru vhodného materiálu by uživatelé vždy měli brát v úvahu oblast jeho použití. Marcus Schneck, ředitel společnosti norelem, vysvětluje, jak důležité je používat strojní součásti z vysoce kvalitních materiálů, neboť jen ty mohou zajistit dlouhodobou spolehlivost a mechanickou odolnost použitých komponent, a tím i kvalitu vyráběných produktů.

Seco Tools

Skupinová technologie: provozní dokonalost v éře Průmyslu 4.0

Od dob před průmyslovou revolucí až po současnost mají výrobci společný cíl: vyrobit určitý počet dílů za určitou dobu s určitými náklady. Výrobní procesy se vyvinuly od ručně vyráběných jednotlivých položek po výrobní linky s hromadnou výrobou stále většího počtu shodných dílů: scénář s vysokým objemem a nízkou variabilitou výrobků (HVLM). V poslední době však digitální technologie programování, řízení obráběcích nástrojů a manipulace s obrobky ustavuje výrobní prostředí označované jako Průmysl 4.0, které je řešením pro nákladově efektivní výrobu vysoce různorodých dílů v malých výrobních sériích: takzvanou výrobu s vysokou variabilitou a nízkým objemem (HMLV).

Seco Tools

Spokojenost zákazníků se odvíjí od spolehlivosti obráběcích procesů

Při plánování a zavádění obráběcích procesů se výrobci často zaměřují na řešení všech možných záležitostí svého vlastního provozu, a přitom jim uniká základní smysl jejich práce: zajištění spokojenosti zákazníků.

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP