Norelem

Rozmanitost materiálů: vysoce kvalitní a inovativní materiály pro optimální vlastnosti

Při výběru vhodného materiálu by uživatelé vždy měli brát v úvahu oblast jeho použití. Marcus Schneck, ředitel společnosti norelem, vysvětluje, jak důležité je používat strojní součásti z vysoce kvalitních materiálů, neboť jen ty mohou zajistit dlouhodobou spolehlivost a mechanickou odolnost použitých komponent, a tím i kvalitu vyráběných produktů.

Seco Tools

Skupinová technologie: provozní dokonalost v éře Průmyslu 4.0

Od dob před průmyslovou revolucí až po současnost mají výrobci společný cíl: vyrobit určitý počet dílů za určitou dobu s určitými náklady. Výrobní procesy se vyvinuly od ručně vyráběných jednotlivých položek po výrobní linky s hromadnou výrobou stále většího počtu shodných dílů: scénář s vysokým objemem a nízkou variabilitou výrobků (HVLM). V poslední době však digitální technologie programování, řízení obráběcích nástrojů a manipulace s obrobky ustavuje výrobní prostředí označované jako Průmysl 4.0, které je řešením pro nákladově efektivní výrobu vysoce různorodých dílů v malých výrobních sériích: takzvanou výrobu s vysokou variabilitou a nízkým objemem (HMLV).

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP