metalworkingmag.cz
EMCO GmbH

MAXXTURN 45: Nejlepší výkon – nejlepší cena

Vysoce výkonný soustruh MAXXTURN 45 představuje perfektní řešení cenově úsporného kompletního obrábění. Disponuje těmi pravými vlastnostmi, které zaručí významné zvýšení produktivity. Pomáhá k tomu i vysoce dynamický pohonný systém. Příjemný vedlejší efekt: zaručena je také požadované přesnost a tuhost pro soustružení a frézování složitých obrobků.Typová rodina MAXXTURN tak nyní má pět členů: MAXXTURN 25, 45, 65, 95 a 110. Menší tři vysoce výkonné univerzální soustruhy s protivřetenem představují perfektní řešení pro cenově výhodné obrábění z tyčového materiálu a dílů, které se upínají do sklíčidla, zatímco MAXXTURN 95 a 110 se soustředí na obrábění dílů typu hřídele nebo příruby. Soustruhy řady MAXXTURN, které jsou vybavené osou Y, poháněnými nástroji, vysoce přesnou osou C a vysokorychlostními pohony, nabízejí vše, co zákazníci požadují k tomu, aby mohli obrábět složité díly nejen ve vysoké kvalitě, ale také s přijatelnými náklady.

Široký sortiment dílů
Soustruh MAXXTURN 45, dodávaný v různých provedeních, tvoří základ pro přesné a efektivní obrábění. Sortiment vyráběných dílů zahrnuje komponenty pro pneumatické a hydraulické mechanismy, díly pro výrobu motorů a pro automobilový průmysl i komponenty používané v biomedicíně nebo pro manipulaci se sypkými materiály. Dalším příkladem z téměř nekonečné řady možností mohou být díly pro kluzná i valivá ložiska.

Automatizace přizpůsobená na míru
Pro automatické vkládání a odebírání obrobků je k dispozici výkyvný nakladač. Tento velmi kompaktní a integrovaný nakladač je ovládán z řídicího systému stroje. Výjimečná kombinace rotačního a lineárního pohybu, jež jsou realizovány servomotory, je zárukou jednoduchého a rychlého nastavení. Výsledkem je, že předem obrobené polotovary mohou být upínány s definovanou pozicí a orientací. Po dokončení obrábění jsou obrobky ze stroje odebírány prostřednictvím automatizovaného systému pro odebírání obrobků.

EMCO má pro manipulaci s tyčovým materiálem k dispozici dvě varianty zásobníků tyčí: Výkyvný zásobník je vhodný pro všechny typy polotovarů a zásobník krátkých tyčí SL1200 je perfektní pro automatické podávání a nakládání polotovarů, které jsou již nařezané na délku.

Význačné vlastnosti soustruhů řady MAXXTURN
Jednou z charakteristik celé řady MAXXTURN je osa Y integrovaná v loži stroje. To zaručuje maximum stability a nejvyšší možnou přesnost všech vyráběných dílů. Extrémně velká vzdálenost mezi vedeními umožňuje stabilní soustružení a dává operátorům možnosti kompletního obrábění dílů na jednom stroji.

Dalším význačným rysem je kompaktní protivřeteno, které přebírá obrábění zadní strany upnutých obrobků s nejvyšší možnou přesností. Není tak nutné obrobky znovu upínat, čímž se odstraňuje doba čekání, zvyšuje produktivita a zkracuje celková doba výroby dílů.

Revolverová hlava s jedním motorem má pozice pro dvanáct držáků s nástroji VDI25. V každé pozici je možné použít poháněné nástroje. Poháněné nástroje a popř. i otočný pohyb hlavy jsou poháněné servomotorem. Držák nástrojů, vybavený nástrčnou deskou EMCO, umožňuje snadné vkládání nástrojů s výbornou opakovatelností bez nutnosti časově náročného seřizování.

V souladu s modulární koncepcí si zákazníci mohou vybrat mezi řídicími systémy SIEMENS (včetně dialogového rozhraní ShopTurn) a FANUC (včetně ovládacího rozhraní Manual-Guide-i).

Technické podrobnosti / koncept strojů MAXXTURN

Lože stroje
Základem stroje je lože skloněné o 72°. Velmi tuhý a kompaktní svařenec umožňuje přesnou a přitom ekonomicky příznivou výrobu. Výhoda ocelového svařence ve srovnání s litinovým odlitkem je na jedné straně ve velké tuhosti a na druhé straně v jeho chování při zahřívání soustruhu za provozu. Pro optimální tlumení vibrací a potlačení rezonancí, které se při obrábění přirozeně vyskytují, je lože stroje MAXXTURN 45 vyplněno speciálním tlumicím materiálem. Výsledkem jsou perfektní dokončovací operace soustružení a velká přesnost chodu. Zpevněné materiály dodávají ještě větší tuhost v místech, která jsou často vystavena intenzivnímu namáhání.

Soustruh MAXXTURN 45 je vybaven valivým vedením, které nepodléhá opotřebení a nemá vůli. Je předepjaté a upevněné na vysoce přesné základové podložce ložiska. Skvělá kvalita vedení bez efektu stick-slip zaručuje vynikající kvalitu povrchu všech obrobků. Kryt vedení i kryt dodatečného teleskopu, které jsou zhotovené z korozivzdorné oceli, zvyšují provozní bezpečnost a odolnost.

Hlavní vřeteno
Vysoce výkonný pohon vřetene v kombinaci s optimálním průběhem momentu zajišťují ekonomicky výhodné obrábění oceli stejně jako vysokorychlostní obrábění hliníku. Hlavní vřeteno má průchodnost tyče do 45 mm a je uloženo ve velmi přesných ložiscích. To umožňuje dosahovat v širokém intervalu rychlostí vynikající přesnosti chodu. Symetrický vřeteník s chladicími žebry má velmi dobrou teplotní stabilitu.

Koník
U stroje MAXXTURN 45 s koníkem je koník nesen na lineárním valivém vedení a může být automaticky polohován v rozsahu 510 mm. V koníku je přímo integrována pinola s otočným hrotem MK4, kterou lze vyjmout uvolněním přítlačného klínového mechanismu.

Protivřeteno

U stroje MAXXTURN 45 s protivřetenem je vřeteník protivřetene uložen na odděleném lineárním valivém vedení a lze jej polohovat v rozsahu 510 mm. Vyhazovač obrobků s monitorovaným zdvihem, proplachovaný chladicí kapalinou, zajišťuje bezpečné odstranění hotových obrobků z pracovního prostoru.

Držák nástrojů
Držák nástrojů se skládá z radiální revolverové hlavy s dvanácti pozicemi VDI25 a jedním motorem a rychlovýměnného mechanismu. Do všech dvanácti stanic lze použít poháněné nástroje. Poháněné nástroje a popř. i otočný pohyb hlavy jsou poháněné servomotorem. Operátor stroje může kdykoliv seřizovat rychlost otáčení spínačem manuálního posuvu. Revolverová hlava může být použita na obou vřetenech a spíná se logikou směru pohybu. To znamená, že k natočení na další nástroj se vždy použije ta nejkratší cesta. Držák nástrojů, vybavený nástrčnou deskou EMCO a spojkou DIN 5480, umožňuje snadné vkládání nástrojů s výbornou opakovatelností bez nutnosti časově náročného seřízení.

Osa C / hlavní vřeteno (podle provedení)
Osa C je součástí standardního vybavení stroje. Vřeteno lze polohovat s krokem 0,001°. Přímo připojený bezkontaktní rotační snímač bez řemenového převodu zaručuje přesnost osy C a přesné frézování kontur. Navíc je možné hlavní vřeteno pomocí brzdy vřetene zaaretovat ve správné pozici pro vrtání a frézování.

Osa Y (podle provedení)
Osa Y je integrována ve standardní konstrukci stroje a lze ji polohovat v úhlu 90° vůči ose X. Velmi krátké vyložení je základem pro stabilní operace soustružení a vrtání stejně jako pro frézování bez nepřesných kontur.

Pohon posuvu
Vysoce dynamické třífázové pohony ve všech lineárních osách s předepjatými kuličkovými šrouby vyvozují velké síly posuvu a zajišťují polohování s vynikající opakovatelností.

Odměřování
Ve všech lineárních osách jsou u motoru posuvu integrovány inkrementální snímače.

Upínací jednotka
Upínací jednotku tvoří hydraulický upínací mechanismus s průchodností tyče do ø 45 mm včetně monitorování programovatelného zdvihu čelistí sklíčidla a přímého odměřování. Časově náročné seřízení s nástroji je tak nahrazeno jednoduchým učením v režimu teach-in.

Mazání
MAXXTURN 45 používá automatické centrální mazání s úsporným režimem impulzního dávkování, které je umožněno integrovaným sledováním tlaku a množství maziva.

Chladicí zařízení
Centrální dávkování chladicí kapaliny prostřednictvím rozhraní VDI na revolverové hlavě a skrz držák nástroje zajišťuje optimální chlazení a mazání během práce stroje. Pro čištění upínacích zařízení a pracovního prostoru je instalován přídavný rozvod chladicí kapaliny.

Hydraulický systém
Hydraulický systém je vysokotlaká kompaktní hydraulická soustava s čerpadlem a jemným filtrem v hlavním rozvodu, jímž lze jemně nastavit tlak čelistí sklíčidla, což je naprosto nezbytné pro upínání citlivých obrobků do hlavního vřetene a protivřetene. Díky své kompaktní konstrukci zabírá jen málo místa.

Kryt stroje
Stroj je kompletně zakrytován. Dveře jsou monitorovány bezpečnostním spínačem, který zabraňuje zranění operátora. Jsou vybaveny velkým oknem z vrstveného bezpečnostního skla.

Jednotka pro sběr dokončených obrobků (volitelná)
Pneumaticky ovládaná jednotka pro sběr dokončených obrobků odebírá hotové díly od hlavního vřetene nebo protivřetene. Díly jsou jemně dopravovány do kontejneru hotových obrobků mimo pracovní oblast. Max. délka hotových obrobků. 120 mm; max. ø 45 mm; max. hmotnost: 2 kg

EMCONNECT
EMCONNECT, digitální provozní asistent pro úplnou integraci zákaznicky a systémově specifických aplikací pro řízení strojů a výrobního toku, propojuje komponenty výrobního prostředí komunikační sítí. Pro vytvoření efektivnějších pracovních procesů bez ztráty zřetele na vynikající spolehlivost stroje ve všech pracovních režimech se provozní sekvence soustředí na uživatele a jeho požadavky.

S EMCONNECT má uživatel přístup k důležitým dodatečným funkcím přímo z řídicího panelu, což znamená, že je možné procházet všechny důležité detaily, data a systémy přímo z jednoho místa na stroji. Modulární systém EMCO umožňuje implementovat výjimečně flexibilním způsobem dokonce i projektově a zákaznicky specifické aplikace. EMCONNECT je tak klíčem k ideálním pracovním procesům a zvýšené produktivitě.

Počet dostupných aplikací se postupně rozšiřuje. Nyní je možné např. stáhnout Option Shopfloor Data, která slouží pro sběr dat o stroji a jeho provozu. To zaručuje kompletní monitorování všech strojů stejně jako průběhu výrobních procesů. Pro tento produkt je charakteristická zvláště nezávislost na stroji a jeho výrobci a mobilní přístup k informacím o stavu stroje prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu.

Pro minimalizaci odstávek stroje právě vyvíjíme službu EMCONNECT Data Service pro cílenou preventivní údržbu. První verzi této aplikace vám s potěšením představíme v našem stánku.

Technická data


MAXXTURN 45

Max. průchodnost tyče [mm]                                                                                       Ø 45 (volitelně: Ø 51)

Max. rychlost [otáček za minutu]
Hlavní vřeteno                                                                                                                 0 - 7 000
Protivřeteno                                                                                                                     0 - 7 000
Poháněné nástroje                                                                                                          0 - 8 000

Max. výkon pohonu [kW]
Hlavní vřeteno / protivřeteno (Counter Spindle nebo Fanuc)                                          15 / 15

Max. příčný posuv [mm]
X                                                                                                                                      160
Y                                                                                                                                      +40 / -30
Z                                                                                                                                      510

Rychlost pohybu v osách X/Y/Z [m/min]                                                                    24 / 10 / 30

Počet adaptérů nástrojů                                                                                              12x VDI 25

Počet pozic pro nástroje                                                                                             12

Modely:
• Varianty řídicího systému: Fanuc nebo Siemens
MT 45 MY: Verze s koníkem s poháněnými nástroji a osou Y
MT 45 S: Verze z protivřetenem bez poháněných nástrojů
MT 45 SM: Verze z protivřetenem s poháněnými nástroji
MT 45 SMY: Verze s protivřetenem s poháněnými nástroji a osou Y
MAXXTURN 45: Nejlepší výkon – nejlepší cena

Maxxturn 45 ve svém novém provedení


MAXXTURN 45: Nejlepší výkon – nejlepší cena

Podavač krátkých tyčí SL1200

MAXXTURN 45: Nejlepší výkon – nejlepší cena
 

MAXXTURN 45: Nejlepší výkon – nejlepší cena

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP