metalworkingmag.cz
NSK

Systémy lineární techniky od firmy NSK přinášejí „jasné“ výhody pro zdravotnickou zobrazovací techniku

Pro vyřešení konstrukčních problémů, které se vyskytují u zdravotnických zobrazovacích přístrojů, jako jsou např. skenery magnetické rezonance (MRI), výpočetní tomografie (CT) nebo pozitronové emisní tomografie (PET), se firmy z oboru zdravotnické techniky spoléhají na své osvědčené dodavatele, aby jim pomohli vyrábět inovativní a spolehlivé stroje s minimální potřebou údržby. Mezi důvěryhodné výrobce, jejichž produkty se uplatňují ve zdravotnické zobrazovací technice, patří i firma NSK, která dodává kompletní sestavy zahrnující lineární vedení, kuličkové šrouby a další příslušenství.

Vysoce kvalitní produkty pro lineární pohyb jsou základem pro zdravotnickou zobrazovací techniku, včetně MRI, protože nerovné povrchy vedení nebo pohyb, který není plynulý, mohou způsobit nespolehlivé výsledky nebo přinést informace, které vedou k tomu, že se pacientovi nedostane odpovídající péče. Konstruktéři těchto systémů proto musí uvažovat o každém detailu, včetně akčních členů s kuličkovými šrouby a lineárních vedení.

Systémy lineárního vedení od NSK se v praxi u zdravotnické zobrazovací techniky osvědčily svou přesností. Například ve skenerech magnetické rezonance je jednou z nejdůležitějších součástí nutných pro úspěšný provoz motorem poháněný kuličkový šroub. Kuličkový šroub se využívá k tomu, aby s velkou přesností pohyboval zobrazovacím zařízením v rovině. Protože zařízení je velké a složité, kuličkové šrouby musí snášet velká zatížení, ale jejich pohyb přitom musí být k dosažení jasných a spolehlivých výsledků velmi plynulý a rovnoměrný.

Při magnetické rezonanci se navíc používají silná magnetická pole, takže kuličkové šrouby i další komponenty musí být zkonstruovány tak, aby je energie generovaná přístrojem neovlivňovala. Kuličkové šrouby od NSK jsou pro skenery magnetické rezonance ideální, protože současně snášejí velká zatížení a umožňují plynulý pohyb. Plynulý pohyb nejen přispívá k přesným výsledkům – a zabraňuje tak možnému špatnému určení diagnózy, ale také zlepšuje pohodlí pacienta a jeho bezpečnost během skenování.

Na rozdíl od jiných typů kuličkových šroubů, kde mají drážky tvar kruhového oblouku, v němž se kuličky mohou zaklínit, používá NSK drážku ve tvaru gotického oblouku, který tomuto jevu zabraňuje minimalizací vůle mezi kuličkami a drážkou. Ke zvýšení trvanlivosti přispívá speciální ocel s velkou čistotou a mrtvý chod omezuje předpětí šroubu.

Ve zdravotnických zobrazovacích zařízeních najdou uplatnění také výrobky NSK z rozsáhlého sortimentu lineárních vedení. Lineární vedení určená k tomu, aby spolehlivě vedla pohyb různých komponent v rovině, musí zajistit plynulý pohyb a spolehlivou funkci. Je také důležité, aby lineární vedení zajistila spolehlivě pohyb po dlouhou dobu bez nutnosti oprav, údržby nebo s tím spojených servisních úkonů. To umožňuje omezit odstávky, snížit náklady a udržovat zdravotnickou zobrazovací techniku v chodu tak dlouho, jak je to jen možné.

Lineární vedení NSK využívají přesnou technologii, pokročilé metody povrchových úprav a vysoce kvalitní maziva, což znamená, že jsou lépe vybavena k tomu, aby vedla komponenty v rovině bez zbytečného tření. Z dlouhodobého hlediska se tím omezuje opotřebení, zvyšuje trvanlivost a prodlužuje životnost zdravotnické zobrazovací techniky. Trvanlivost je dále posílena zjednodušením struktury konstrukce a použitím superčistých materiálů a pokročilého tepelného zpracování.

Populární volbou pro zdravotnickou zobrazovací techniku jsou lineární vedení NH od firmy NSK, které mají ve srovnání s běžnými produkty dvojnásobnou trvanlivost, jíž se dosahuje např. speciálně vyvinutou geometrií drážek pro kuličky. Mezi další výhody patří velká dynamická únosnost, dlouhé intervaly údržby, malá hlučnost a snadná instalace.

Všechna lineární vedení i kuličkové šrouby je možné přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. Produkty firmy NSK mají velkou spolehlivost a trvanlivost. Společně s tichým chodem a bezúdržbovým provozem jsou to nutné předpoklady pro použití ve zdravotnické zobrazovací technice.

- Systémy lineárního vedení od NSK se v praxi u zdravotnické zobrazovací techniky osvědčily svou přesností. Foto: KaliAntye/Shutterstock.com
 

Systémy lineární techniky od firmy NSK přinášejí „jasné“ výhody pro zdravotnickou zobrazovací techniku

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP