metalworkingmag.cz
Walter Tools News

VĚTŠÍ PROCESNÍ SPOLEHLIVOST PŘI ZAPICHOVÁNÍ

Walter doplňuje zapichovací systém DX18 o univerzálně použitelné stopkové nástroje a planžetu pro hluboké upichování s nepatrnými vibracemi.

VĚTŠÍ PROCESNÍ SPOLEHLIVOST PŘI ZAPICHOVÁNÍ

Walter rozšiřuje sortiment zapichovacího systému DX18 o dva nové nástroje: Nový monoblokový stopkový nástroj G4011-P je jako univerzální nástroj koncipovaný pro veškeré běžné zapichování, upichovací planžeta G4041-P je optimalizovaná pro hluboké zapichování a upichování se zesílenou stopkou. Již v březnu uvedla firma Walter na trh systém G4014-P s upínáním destiček „SmartLock“. SmartLock umožňuje jednoduchou výměnu destiček ve stroji díky upínacímu šroubu umístěnému na straně – i při stísněných prostorových podmínkách, například u podélných a vícevřetenových soustruhů. Úspora času při výměně destiček tak činí až 70  %.

U obou nových zapichovacích systémů DX18 se břitové destičky upevňují pomocí upínacího šroubu Torx-Plus. Ten se u nástrojů G4011-P ovládá shora nebo zdola. To zjednodušuje použití v převrácené poloze. K vysoké procesní spolehlivosti přispívá tvarové uložení lůžka destičky DX18: Břitová destička je v lůžku vycentrovaná pomocí prismatu na břitové destičce. Tvarové uložení zabraňuje nesprávné montáži, snižuje vibrace a zabezpečuje výměnu s vysokou přesností.

Univerzální monoblokový stopkový nástroj G4011-P (25 × 25 mm) pro soustružení, zapichování a upichování je k dispozici pro upichovací šířky 2–3 mm a hloubky zápichu 10 mm, respektive 17,5 mm. Upichovací planžety G4041...R/L-P se zesíleným tělesem nože jsou k dispozici jako pravá, levá a kontra verze s výškou planžety 26 mm a 32 mm, volitelně s přesným chlazením na čelní ploše a hřbetu, nebo bez vnitřního chlazení. Walter nabízí systém G4014-P se SmartLock s velikostmi tělesa nože 10–20 mm, s upichovacími šířkami 1,5–3 mm a pro průměry upichování až 35 mm. Díky svým vlastnostem vytyčuje v současné době laťku v oblasti hromadné výroby drobných dílů.

www.walter-tools.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP