metalworkingmag.cz
NSK

Školení a profesionální nástroje pro prodloužení životnosti ložisek 

Výrobce polystyrenové izolace čelil častým poruchám ložisek dopravníků, které propojují jeho stroje. Ovšem po praktickém školení NSK určeném pro personál údržby a po pořízení správných nástrojů pro montáž ložisek dostala firma situaci relativně snadno a rychle pod kontrolu.

Do jaké míry má správné uložení ložisek vliv na jejich trvanlivost? V praxi je to často podceňováno. Případ výrobce izolace však ukazuje, že je ekonomicky rozumné přistupovat k tomuto úkolu údržby s maximální profesionalitou.

Spolu s dalšími materiály společnost zpracovává velké množství pěnového polystyrenu a vyrábí 3D díly vyfrézované z polystyrenových desek. Zpracovávaný materiál výrobce přepravuje dopravníky, které silně trpí abrazí a jsou pokryté jemným polystyrenovým prachem. V důsledku toho docházelo k opakovaným poruchám valivých ložisek dopravníků.

Ačkoli primárním důvodem poruch bylo prašné a znečištěné provozní prostředí, další příčinou bylo to, že pracovníci údržby neměli řádné školení o tom, jak manipulovat s ložisky, a k provádění údržbářských prací používali běžné nástroje, a ne speciální nástroje pro montáž ložisek.

Výrobní firma si uvědomila potřebu proškolení a požádala společnost NSK, aby jejich týmu údržby poskytla praktický kurz. V rámci stručném školení dostali technici údržby informace, jak správně namontovat a demontovat ložiska a používat profesionální nástroje pro montáž a demontáž.

Pracovníci údržby si nyní například uvědomují, že je nezbytná extrémní čistota, aby se zabránilo znečištění už při montáži ložisek. Dalším důležitým poznatkem je to, že kdykoli je nutná výměna ložiska, je třeba k ní použít specializované nástroje NSK. Nástroje opatrně vyvíjejí potřebné síly a zabraňují, aby byly přenášeny přes valivá tělesa, takže nedochází k poškození ložiska.

Sada nástrojů NSK zahrnuje stahováky ložisek, které jsou schopné vyvinout velkou tažnou sílu bez poškození okolních komponent. Pro následnou instalaci náhradního ložiska bez jeho poškození jsou k dispozici nástroje pro efektivní montáž ložiska za studena. Pro výrobce izolačních komponent jsou tyto nástroje zcela dostačující, protože ložiska dopravníků jsou relativně malá a snadno přístupná, takže není nutné používat hydraulické nástroje nebo zařízení pro indukční ohřev.

Díky těmto opatřením mohl výrobce snížit mzdové náklady, protože doba potřebná k demontáži a montáži vadných ložisek se zkrátila 5,5krát. Kromě toho je trvanlivost nově instalovaných ložisek výrazně větší, protože během montáže za studena nedochází k jejich mechanickému poškození.

Na straně nákladů byla nutná jen malá investice do školení a montážní nástroj NSK se splatil během několika týdnů.

1) Profesionální stahováky ložisek by měly být standardním vybavením každého oddělení údržby


Školení a profesionální nástroje pro prodloužení životnosti ložisek 

2) Sada montážních nástrojů NSK umožňuje efektivní a šetrnou montáž valivých ložisek za studena
 

Školení a profesionální nástroje pro prodloužení životnosti ložisek 

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP