metalworkingmag.cz
Seco Tools

Zákazníci mohou těžit z úzké spolupráce se společností Seco Tools

Vzájemnou spoluprací se svými zákazníky a jejich partnery dokáže společnost Seco Tools sledovat trendy, rozpoznávat nové výzvy a vytvářet tak databázi znalostí potřebných k překonávání i těch nejnáročnějších výzev průmyslové výroby.


Začleňování zákazníků do procesu výzkumu a vývoje se společnosti Seco Tools bohatě vyplácí. Díky tomu lze rozpoznávat potřeby a vyvíjet nové produkty i řešení, která napomáhají měnit tvář výroby po celém světě. „Proaktivním přístupem k řešení současných problémů zákazníků se připravujeme na budoucnost. Naším cílem je shromažďovat vědomosti a rozvíjet porozumění,“ říká Roger Granström, vyšší manažer výzkumu a vývoje společnosti Seco Tools.

Důkazem, že tento princip funguje, je v očích Rogera Granströma partnerství s jedním významným výrobcem vozidel. „Pracovali na projektu, o kterém příliš nechtěli mluvit a cokoli o něm sdílet – šlo o součásti pro platformu nové generace. Začali jsme vyhledávat paralely v našich výrobách a postupně tak budovali vzájemnou důvěru. Vedlo to až tak daleko, že vrcholový management projevil velký zájem o naši pomoc na rozsáhlém projektu automatizace v rámci transformace výrobních procesů. To všechno nakonec zcela předčilo naše očekávání,“ říká Roger Granström.

Takové projekty vyžadují citlivý přístup i vzájemnou důvěru – zákazníci musí být připraveni umožnit společnosti Seco Tools nahlédnout do svých postupů a procesů, které mohou být z obchodního hlediska opravdu choulostivé. Jen tak je ale mohou technici a jejich týmy dopodrobna nastudovat a přicházet s novými nápady. „Je to cesta důvěry – Seco je jedním z mnoha dodavatelů a je jen na nás dokázat, že si takovou důvěru zasloužíme. Snažíme se budovat mosty mezi námi, technickými univerzitami i našimi zákazníky. A zákazníci si začínají uvědomovat, že to je přesně to, co potřebují,“ říká Roger Granström.

Zákazníci, s nimiž společnost Seco Tools spolupracuje, jsou považováni za technologické lídry, jenž jsou hnacím motorem vývoje v příslušných průmyslových odvětvích. Iniciativa funguje na principu dialogu mezi společností Seco Tools a zákazníkem. Jakmile je nalezen objekt společného zájmu, uvolní Seco vlastní zdroje pro pomoc v analýzách a přípravě možných řešení. „Tyto skutečnosti bývají velice různorodé – od zákazníka k zákazníkovi a od průmyslového odvětví k jinému. Vždy se ale dokážeme naučit něco nového, co pak můžeme aplikovat i jinde. Hodně řešíme udržitelnost a energetickou úspornost a neustále čelíme novým požadavkům v běžném provozu výroby,“ říká Roger Granström. „Znalosti jsou užitečné vždycky – bez ohledu na to, odkud přicházejí. Uvědomili jsme si, že zkušenosti z podobných partnerství a projektů významně posouvají náš vývoj vpřed. Vědomostní aspekt je pro nás ještě důležitější než jen komerční,“ vysvětluje.

Budování mostů
Společnost Seco Tools spolupracuje s několika technickými univerzitami ve Švédsku, ale i jinde v Evropě a Americe. „Naším cílem je budování mostů mezi námi, akademickou obcí i našimi zákazníky. A hlavně co nejrychlejší uvádění nových technologií do reálného provozu,“ říká Roger Granström. „Přestože se svým zákazníkům postupně přibližujeme, chceme jít ještě blíž. Pohybujeme se v silně konkurenčním prostředí a otázka spolupráce je zcela klíčová.“

Blízké vztahy se zákazníky budou i nadále zásadní součástí výzkumu a vývoje společnosti Seco Tools. „V současnosti takto spolupracujeme se čtyřmi zákazníky z různých průmyslových odvětví, a na obzoru jsou další tři nebo čtyři potenciální případy,“ vysvětluje Roger Granström. „Opravdu se těšíme, jak budeme moci tyto zákazníky ve vzájemné spolupráci podpořit svými širokými odbornými znalostmi a pomůžeme jim na cestě transformace pro další éru průmyslové výroby.“


Zákazníci mohou těžit z úzké spolupráce se společností Seco Tools

PR_IMG_Collaborative Partnership with Seco Tools.jpg

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP