metalworkingmag.cz
Seco Tools

Systém Seco Machine Monitoring maximalizuje efektivitu výroby

Výrobci musí měřit a kvantifikovat příčiny neproduktivních časů, aby mohli optimalizovat svou efektivitu. Systém Seco pro monitoring činnosti strojů jim poskytne na základě zaznamenávaných dat informace, které jsou důležité nejen pro řízení efektivity, ale také pro zvýšení objemu výroby a kvality výrobků.


Vzdáleně a v reálném čase prováděný monitoring činnosti strojů průběžně zaznamenává údaje o výrobě, a vytváří tak úplný obraz o tom, co se děje ve výrobním provozu. Z těchto poznatků je sestavován podrobný profil denních aktivit, a také jsou vydávány výstrahy, vyžadující zásah na místě, nebo vzdálená upozornění na kritické skutečnosti výroby.

Vyhněte se úzkým místům a zvyšte celkovou efektivitu vybavení (OEE)
Podrobný přehled o obráběcích operacích ve všech obsluhovaných i bezobslužných směnách usnadňuje výrobcům sledování celkové efektivity vybavení (OEE) a neustálé zlepšování operací zajišťuje lepší plánování, časování i komunikaci. Tyto na reálných datech založené poznatky odhalují skutečné příčiny výrobních problémů, které brání optimalizaci pracovních toků.

Nákladově efektivní sběr dat v rámci celého závodu
Omezený přístup k výrobním datům v reálném čase zpomaluje reakci výrobce na jednotlivé aplikace, stroje, buňky a celkový průběh výroby. I při nízkých vstupních nákladech zlepšuje systém Seco pro monitoring strojů účinnou komunikaci od obrobny až k vyššímu managementu pomocí na datech založeného prostředí inteligentní výroby.

Barevně odlišené ukazatele indikující parametry v reálném čase poskytují výrobcům informace, které potřebují pro zlepšování efektivity. Zaměstnanci mohou také snadno přidávat své postřehy a připomínky, kategorizovat důvody prostojů i pomáhat uvádět problémy do souvislostí. Toto vysoce pokročilé řešení, jedno z nejlepších ve své třídě, vychází z partnerství v exkluzivní síti významných poskytovatelů softwaru a technologických platforem – se společností Machine Metrics.

Řešení pro skutečný svět
Namísto toho, aby společnost Seco nabízela svým zákazníkům řešení pouze pro sběr dat, které jen čistě shromažďuje informace z výrobních procesů, přichází se skutečně robustním portfoliem. Při řešení každého problému, který omezuje efektivitu výroby, čerpá společnost Seco z nepřetržitého proudu vlastních poznatků, které byly získány během desetiletí zkušeností s výrobou, a vytváří ve spolupráci se zákazníky zcela konkrétní řešení.

I když jsou data a analýzy pro výrobce velmi cenné, nabývají tyto nástroje ještě většího významu v kontextu širšího souboru možností podpory Seco, které pokrývají záběr od technického vzdělávání zaměstnanců až po optimalizaci využití nástrojů. Důraz na vytvoření kompletního obrazu věcí – prostřednictvím partnerství pro neustálé zlepšování vlastní činnosti vůči zákazníkům – podporuje vzájemnou spolupráci a plné porozumění kapacitním možnostem strojů.

###


Systém Seco Machine Monitoring maximalizuje efektivitu výroby

Seco Machine Monitoring

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP