metalworkingmag.cz
Seco Tools

Oddělení výzkumu oslovuje zákazníky společnosti Seco

Role Rachida M'Saoubiho jako senior odborníka Seco v oblasti výzkumu a vývoje může sice působit nejasně, přitom však nejde o nic jiného, než budování mostů mezi akademickým světem a potřebami Seco Tools i jejich zákazníků pro udržení konkurenceschopnosti a prosperity.


Tento francouzský vědec, působící na univerzitě v Lundu na jihu Švédska, se podílí na řadě mezinárodních výzkumných projektů, na nichž spolupracuje s univerzitami a průmyslovými výzkumnými ústavy z celé Evropy i Severní Ameriky.

Takovéto projekty bývají často přímo spojeny s potřebami zákazníků a průmyslovými aplikacemi, u nichž lze prozkoumat nové nástrojové materiály a obráběcí řešení v zájmu dosažení vyšší produktivity a nákladové efektivity. „Naším cílem je podporovat rozvoj technických platforem, které budou dále využívány k vývoji nových produktů a technologických řešení. Fakt, kdy do procesu vnášíme potřeby zákazníků již v jeho rané fázi znamená, že nejen vyvíjíme nástroje, ale také poskytujeme kompletní řešení, která splňují požadavky výrobců součástí,“ popisuje Rachid M’Saoubi. „Není to jen materiál, který poskytnete, ale také strategie obrábění a podpora, které jsou s tím spojené – což představuje nedílnou součást snahy společnosti Seco udělat pro zákazníky něco navíc.“

Porozumění mechanismům
Rachid M'Saoubi působí jako hostující profesor na katedře strojního inženýrství v rámci oboru Výrobní a materiálové inženýrství, což mu dává ideální postavení k překlenutí propasti mezi vědeckými objevy a jejich využitím v reálném světě.

Díky jeho spolupráci se zákazníky, odborníky společnosti Seco v oblasti výzkumu a vývoje a studenty doktorských či magisterských oborů se mohou všichni podílet na řešení problémů, jimž výrobci čelí. Některé z nich jsou velmi specifické, zatímco v jiných případech se jedná o dobře známé otázky odolnosti, kvality a produktivity. „Celkově vzato by naše práce měla splňovat dva důležité cíle – prvním z nich je vědecký cíl, kterým je poskytování nových vědeckých poznatků v oblasti vědy o obrábění, a druhým cílem, který je pro nás stejně důležitý, je přinést užitek zákazníkům,“ shledává Rachid M’Saoubi. „Velká část výzkumu, který jsem provedl, je zásadního charakteru; především se snaží pochopit, co se děje s řezným nástrojem během procesu obrábění. Snažíme se porozumět mechanismům, které způsobují opotřebení nástrojů v průběhu obrábění, a také důsledkům, jak takové poškození ovlivní kvalitu povrchu obráběné součásti.“

Spolupráce se zákazníky již v rané fázi výzkumu a velké množství kontaktů v rámci akademické obce umožňují Rachidu M'Saoubimu při hledání řešení rozhodit sítě široko daleko. „Spolupracujeme se zákazníky z celého světa, a také s univerzitami ve Spojeném království, Francii, Švédsku, Německu, USA nebo Kanadě,“ uvádí Rachid M’Saoubi.

Zaměření na hlavní oblast podnikání
Přestože některá odvětví čelí specifickým výzvám, Rachid M’Saoubi se nepřestává věnovat hlavní oblasti podnikání společnosti Seco Tools. „Zákazníci chtějí řezné nástroje a řešení, která umožňují vysokou rychlost úběru materiálu, a zároveň jsou odolná a snadno použitelná. Chtějí také konzistentní výkonnost obrábění ve všech oblastech. Stále důležitější je i začlenění udržitelnosti do vývoje materiálů a nástrojů – například v odvětví dopravy, kde se v posledních letech začalo s vývojem řešení obrábění obtížně obrobitelných kovů a slitin téměř nebo zcela za sucha,“ říká Rachid M’Saoubi.

S téměř 25 lety zkušeností v oboru v průběhu kariéry, která ho zavedla do celého světa, má Rachid M'Saoubi v úmyslu i nadále využívat svých znalostí a sítě kontaktů k dalšímu přetavení svých nápadů do konkrétních řešení. „Naší výzvou je, jak převést základní znalosti pocházející z akademického výzkumu na univerzitách do smysluplné formy, kterou bychom mohli implementovat my i naši zákazníci,“ shrnuje Rachid M'Saoubi. „Jako vědec, pohybující se v obou těchto oborech, jsem zkrátka v pozici, která je opravdu velice zajímavá.“


Oddělení výzkumu oslovuje zákazníky společnosti Seco
Lund University Engineering FacilityOddělení výzkumu oslovuje zákazníky společnosti Seco
Rachid Msaoubi


  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP