metalworkingmag.cz
NSK

Státní orgány zabavují značné množství padělaných ložisek NSK

Nedávný objev velkého počtu padělaných ložisek NSK v jihoafrickém Johannesburgu dokazuje, že je třeba zachovat ostražitost před zločinci, kteří ohrožují bezpečnost průmyslových strojů a lidí. Ke konci dubna 2022 vedla policejní pátrací a zajišťovací operace (iniciovaná NSK) ke konfiskaci tisíců replik ložisek (98 % bylo průmyslových typů) mnohamiliónové hodnoty. Proti pachatelům nyní probíhají trestní a občanskoprávní řízení a brzy předstoupí před soud.

Společnost NSK se vzhledem ke svému dobrému jménu, založenému na kvalitě, jež je výsledkem století technických zkušeností, stala pro padělatele vyhledávaným cílem. Ovšem oddělení Global Aftermarket společnosti NSK pokračuje v ochraně firemní značky, přičemž spolupracuje s lokálními úřady po celém světě. Padělky ložisek nejen klamou koncové uživatele, kteří jsou přesvědčeni, že si koupili kvalitní výrobky za sníženou cenu, ale jsou rizikem i z hlediska předčasného a potenciálně nebezpečného selhání.

V současném inflačním klimatu vedou mnoho uživatelů silné rozpočtové tlaky k tomu, aby hledali zboží s výraznými slevami, jenže často za ně v součtu zaplatí mnohem vyšší cenu. Nekvalitní padělaná ložiska mnohdy selžou dlouho před předpokládanou životností, někdy fatálně, což ohrožuje bezpečnost drahých výrobních strojů i lidí. Téměř ve všech případech vede použití falešných ložisek k vyšším nákladům na životní cyklus, nemluvě o nákladech spojených s následným poškozením pověsti společnosti a značky. Významným rozlišujícím faktorem je kvalita oceli: až dvacetinásobný rozdíl v trvanlivosti ložiska (mezi originálem a padělkem) není vzácností.

Někteří uživatelé ložisek zvyšují svou zranitelnost vůči padělkům tím, že pro opravy zařízení, jako jsou elektromotory, čerpadla, převodovky a ventilátory, využívají subdodavatele. Nejsou-li však subdodavatelé prověřeni a proškoleni, aby porozuměli rizikům a měli zavedené vhodné kontrolní mechanismy, mohou během údržby nebo renovace i neúmyslně zakoupit a nainstalovat padělaná ložiska.

V zájmu vlastní ochrany před nebezpečím padělků průmyslových ložisek je vždy třeba nakupovat od autorizovaných distributorů NSK. NSK pracuje pouze s distributory, kteří mají znalosti a zkušenosti potřebné pro splnění očekávaných standardů a jednají v souladu s etickými zásadami a pravidly společnosti NSK. Stručně řečeno, pouze nákupem od autorizovaných distributorů mohou zákazníci získat očekávanou prvotřídní kvalitu produktů a služeb NSK.

Existuje mnoho příznaků, které mohou pomoci zákazníkům identifikovat falešné ložisko. První z nich je podezřele nízká cena. Dále se podívejte na balení, zda na něm není nesprávné logo, značky, samolepky, hologramy, čárové kódy nebo kódy a data výrobce. Rovněž zkontrolujte, zda je přímo na ložisku správné číslo dílu. Dalším příznakem padělaných ložisek je špatná kvalita obrábění.

Zvažte, zda si také nestáhnout ze stránky www.stopfakebearings.com aplikaci od WBA (World Bearings Association). Aplikace je zdarma a je dalším ochranným opatřením před padělky. Společnost NSK je hrdým členem WBA a pomohla tuto aplikaci ve spolupráci s dalšími globálními výrobci ložisek vyvinout. Jednoduše naskenujte čárový kód na obalu, abyste si ověřili pravost svých ložisek. Jestliže ložisko NSK nenese ověřovací kód (zatím ho nemají všechny produkty), ale existuje podezření na padělání, neprodleně kontaktujte NSK.

Přestože jsou padělaná ložiska na trhu vzácná, rada NSK je jasná: nakupujte pouze od autorizovaných distributorů, abyste si zajistili, že dostanete originální a prémiová ložiska NSK, která poskytují optimální výkon a nepotřebují časté kontroly stavu ložisek.
 

Státní orgány zabavují značné množství padělaných ložisek NSK

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP