metalworkingmag.cz
NSK

Lineární vedení NSK s ultra plynulým pohybem

Nová konstrukční opatření pro ultra plynulý pohyb, vyvinutá společností NSK pro její populární univerzální lineární vedení řady NH/NS, jsou první svého druhu na světě. Díky použití pružných valivých prvků dosahuje patentovaná konstrukce vysoce konzistentního průběhu dynamického tření, který je ideální pro velmi přesná kontrolní a měřicí zařízení.

Vzhledem k malému koeficientu tření a hladkému průběhu třecí síly lineárních vedení v závislosti na rychlosti je tato konstrukce cenným doplňkem všech druhů systémů, které vyžadují vysoce přesné řízení pohybu. Z tohoto důvodu se lineární vedení NH/NS používají v široké škále aplikací, včetně zařízení na výrobu polovodičových součástek a LCD, v automobilovém průmyslu, u přesných robotů a manipulátorů, v kontrolních a měřicích zařízeních nebo obráběcích strojích.

Zařízení používaná v těchto aplikacích jsou stále sofistikovanější. Zejména nejnovější kontrolní a měřicí zařízení vyžadují velmi plynulý a přesný pohyb, což klade na lineární vedení velké požadavky.

S ohledem na tyto skutečnosti se společnost NSK pustila do vývoje své techniky pro ultra plynulý pohyb, jehož se dosahuje optimalizací tvaru oběžné dráhy a použitím elastických valivých prvků k potlačení nepravidelných „mikro-poskoků“ (tj. krátké zadrhávání nebo cukání během pohybu způsobené lokalizovanými fluktuacemi součinitele tření). Vyvinutá technická opatření snižují účinek kolizí kuliček při recirkulaci v zakřivených částech oběžné dráhy, což zabraňuje zvýšení tření a pomáhá plynulosti pohybu.

Kromě kontrolních a měřicích zařízení jsou lineární vedení NSK s úpravami pro ultra plynulý pohyb přínosem tam, kde je vyžadován provoz ve svislém směru nebo v montážních polohách, v nichž se provozní vlastnosti vedení zhoršují. Důležité je, že tato inovovaná lineární vedení jsou rozměrově zaměnitelná se standardní řadou NH/NS společnosti NSK, což usnadňuje výměnu jednotek, jež jsou v současné době používány, aniž by muselo dojít ke konstrukčním úpravám.

Nová vedení NSK s ultra plynulým pohybem jsou k dispozici pro lineární vedení řad NH 15, 20 a 25 a také pro řady NS 15, 20, 25 a 30. Celkem může NSK dodat 28 variant, včetně různých délek a typů jezdců. Jednotky jsou kompatibilní s širokou škálou volitelného vybavení, jako je mazací jednotka NSK K1-L. Mohou být dodány v provedení z korozivzdorné oceli nebo se speciální povrchovou úpravou.


1) Lineární vedení NSK řady NH/NS pro ultra plynulý pohyb

Lineární vedení NSK s ultra plynulým pohybem

2) Konstrukční opatření k dosažení ultra plynulého pohybu u lineárních vedení od společnosti NSK.
Na levé straně jsou znázorněny jezdec, kolejnice, oběžná dráha pro recirkulaci kuliček a elastické valivé prvky.
Vpravo vidíte optimalizovanou dráhu pro recirkulaci kuliček a přidané elastické valivé prvky.


Lineární vedení NSK s ultra plynulým pohybem
 

3) Tyto grafy znázorňují porovnání pohybu běžného vedení s fluktuacemi tření (vlevo) a vedení s ultra plynulým pohybem.


Lineární vedení NSK s ultra plynulým pohybem

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP