metalworkingmag.cz
Norelem

Strojírenská výroba s nejvyšší přesností

Zatímco některé strojní funkce mohou být realizovány s určitou tolerancí, jiné aplikace vyžadují přesnost nejvyššího řádu. Marcus Schneck, CEO firmy norelem, vysvětluje, že toho lze dosáhnout jen se správnými měřicími komponenty.

Strojírenská výroba s nejvyšší přesností

Co je strojírenství? Většina lidí popisuje strojírenství jako zhotovování věcí, jejich uvádění do provozu a zlepšování.

To znamená, že strojaři jsou skupina inovátorů, lidí, kteří řeší problémy a opravují věci kolem sebe. Nejcharakterističtější vlastností dobrého strojaře je neustálá touha něco zlepšovat a nikdy se spokojit se současným stavem.

Hledání lepších řešení je ovšem vítáno, protože bez něj není možný žádný pokrok. To, co strojařům umožňuje experimentovat, je skutečnost, že strojírenství není jen exaktní věda – uplatňuje se v něm určitá míra tolerance, lze používat různé metody a uplatnit tvořivost.

Například upínání a polohování lze realizovat různými způsoby, od rychloupínačů po nastavitelné písty, od magnetických upínacích koulí po excentrické upínací šrouby – a všechny komponenty mají pro upínání skvělé vlastnosti. Některé jsou účinnější a efektivnější, ale to záleží na úloze, kterou je třeba řešit.

Ovšem jsou i takové strojařské disciplíny, které vyžadují velkou přesnost, pro niž je nutné ještě přesnější měření. Příkladem jsou bezpečnostní pásy. Většina moderních bezpečnostních pásů je navinuta na pružinových cívkách nazývaných "retraktory". Cívky pásů jsou opatřeny setrvačnými zámky, které nedovolí, aby se pás z cívky odvinul při náhlém zpomalení, např. při nehodě nebo intenzivním brzdění. Zub retraktoru, který zadržuje pás, musí být vyroben velmi přesně. Jinak se může stát, že pás nezadrží.

Zcela jasně, uvnitř mechanismu jsou součásti, jejichž rozměrová přesnost je kritická. Nejsou-li vyrobeny a změřeny dostatečně přesně, může to ohrozit lidské životy.

Podobnou míru přesnosti vyžaduje letecký průmysl. Není-li dosaženo požadované přesnosti, díly budou vyhodnoceny jako neshodné a vyloučeny z dalšího zpracování. Důsledkem toho je odstávka zařízení, zpoždění projektu nebo neplánovaná údržba – a v každém případě dodatečné náklady.

Pro přesné měření dílů musí technici vědět, jaké měřicí přístroje mají k dispozici, jaká je jejich dosažitelná přesnost a jak je správně používati.

Polohování s rybinovým vedením


Strojírenská výroba s nejvyšší přesností
Rybinové vedení

Rybinová vedení, např. ta, která nabízí norelem, jsou pro průmyslové i vědecké účely nejjednodušším typem lineárních vedení s velkou přesností nájezdu na pozici. Vedení má tvar rybího ocasu (odtud název). Vodicí lišta vede saně s drážkou stejného tvaru, a tím je umožněn pohyb saní jen podél vedení.

V rybinovém vedení jsou pohyblivé části v přímém kontaktu se zátěží a plocha vedení je obvykle větší než u kuličkových nebo válečkových lineárních vedení. Rybinová vedení jsou proto vhodnější pro větší zatížení.

Vzhledem ke své konstrukci umožňují hladký lineární pohyb bez vůle, což je důležité pro rychlé a účinné polohování. Jsou proto ideální komponentou pro různé přesné stroje, optické přístroje a měřicí zařízení.

Mezi výhodami těchto univerzálních vedení patři přesné ustavení provozní jednotky, měřicí kamery, zrcadla, mikroskopy nebo laserové hlavice. Mohou být použity také pro jemné nastavení nástroje při pájení, pro ustavení plazmové nebo svářecí hlavice nebo trysky hořáku.

Rybinové vedení je možné přizpůsobit i složitějším pohybům. Pomocí upevňovacích šroubů je možné dvě vedení snadno zkombinovat do křížového stolu.

Tyto komponenty, používané převážně v průmyslu a v laboratořích, se vyznačují velkou trvanlivostí a umožňují snadný pohyb po dlouhou dobu bez potřeby údržby. Skutečně, rybinová vedení norelem mají trvanlivost až jeden milión zdvihů.

Rybinová vedení mohou být pro přesné nastavení polohy použita ve spojení s mikrometrickým vřetenem a ručním kolečkem. Mikrometrické vřeteno ve spojení s rybinovým vedením umožňuje pohyb pozicovaných komponent s inkrementem 0,02 mm.

Nejlepší poloha


Strojírenská výroba s nejvyšší přesností
Polohovací stůl

Pro měřicí a zkušební zařízení, polohovací komponenty obráběcích strojů, manipulační systémy nebo upínací přípravky jsou vzhledem ke svému vedení bez vůlí často tím nejlepším řešením polohovací stoly s elektronickým ukazatelem polohy.

Polohovací stoly dokážou ustavit polohu komponent, dorazů, senzorů, koncových spínačů, uchopovačů nebo dokonce kamer s přesností setin milimetru. Technici ocení verzi s elektronickým ukazatelem polohy, který je vybaven velkým LCD, jež umožňuje rychle a spolehlivě číst měřenou hodnotu, a tak zvyšuje efektivitu práce. Inkrement displeje je 0,01 mm.

Ukazatele polohy, jimž jsou vybaveny polohovací stoly norelem, navíc umožňují tlačítky na ukazateli ovládat reset, nastavit řetězové míry nebo offset. Životnost baterie je až dva roky.


Strojírenská výroba s nejvyšší přesností
Otočný polohovací stůl

Polohovací stoly nejen umožňují přesné měření, ale jsou navíc modulární. Pro měření v různých osách je možné vzájemně kombinovat křížové, zvedací a otočné stoly stejné velikosti.

Potřeba rychlosti
Strojírenství je na jedné straně o tvořivém a neotřelém myšlení, na druhé straně ale vyžaduje rychlost a přesnost. Pro zvýšení produktivity musí technici polohu měřit a nastavovat nejen přesně, ale i efektivně.


Strojírenská výroba s nejvyšší přesností
Příklad použití 

Více informací o společnosti norelem a jejím sortimentu měřicích komponent najdete na www.norelem.cz 
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP