metalworkingmag.cz
Norelem

Jak mohou konstruktéři dosáhnout nové úrovně efektivity

Funkce konstruktérů se mění a v hodnotovém řetězci strojírenských výrobců hrají stále větší roli. Marcus Schneck, CEO specialistů pro normalizované komponenty společnosti norelem, se podíval na některé postupy, které mohou konstruktéři použít k tomu, aby uspořili čas a náklady, předem zajistili dostupnost komponent a zefektivnili výrobu.

Jak mohou konstruktéři dosáhnout nové úrovně efektivity
Další informace o obsáhlém sortimentu norelem najdete na: www.norelem.czDalší informace o obsáhlém sortimentu norelem najdete na: www.norelem.cze mění. Jsou výhradně odpovědní za estetické i ergonomické aspekty konstrukce nového produktu, ale ovlivňují také náklady na jeho výrobu a její efektivitu. V celém průmyslu je snaha navrhovat funkčně dokonalé produkty a sestavy s co nejnižšími výrobními náklady, ale bez kompromisů v otázce kvality.

Není pochyb o tom, že konstruktéři patří k těm, kteří mají největší prospěch z technických novinek. Uvedení 3D tisku výrazně zkrátilo dobu potřebnou k uvedení produktu na trh, urychlilo fázi úvodních prototypů a současně umožnilo podnikům vyrábět větší množství produktů za kratší dobu.

Ovšem to vede k tomu, že konstruktéři jsou vystaveni ještě většímu tlaku pracovat produktivně při dodržování nejvyšších pracovních standardů. V důsledku toho i malé, zdánlivě nevýznamné zlepšení, kterého může být dosaženo v procesu vývoje, představuje v časovém měřítku celého projektu velký rozdíl.

Existuje mnoho metod, které mohou konstruktéři využít k tomu, aby zvýšili svoji produktivitu a velmi často i snížili náklady na proces vývoje. Jen je třeba identifikovat, kde lze těchto zlepšení dosáhnout, a podle toho adaptovat standardní procesy.


Jak mohou konstruktéři dosáhnout nové úrovně efektivity

Stahování připravených CAD modelů místo kreslení vlastních
V době soběstačných strojírenských firem se mnoho podniků snaží udržet tolik konstrukčních prací, kolik je možné, ve vlastní firmě, a vyhnout se tak dlouhým dodacím lhůtám a závislosti na dodavatelích. Ačkoliv to dává konstrukčním firmám větší kontrolu nad celým výrobním procesem, vyžaduje to výrazně více času a s tím spojených dodatečných nákladů.

Ve strojírenských podnicích např. není výjimečné, že si vyrábějí svoje vlastní fixační čepy pro upínání obrobků. I když jde o relativně jednoduchý díl, konstruktér potřebuje 15 až 20 minut, aby propočítal všechny rozměry a připravil výrobní výkres.

Jestliže uvažujete, že průměrná cena za hodinu práce je 1535 Kč až 2685 Kč, podle toho, jaký systém CAD podnik používá, představuje to pro každou komponentu přibližně 460 Kč jen za vytvoření výkresu. To ještě před tím, než se díl začne vyrábět. Jestliže podnik takto kreslí velké množství normalizovaných komponent, je zcela evidentní, že vynaložený čas i náklady rychle rostou.

Protože jde o normalizovaný díl, často opravdu není nutné, aby si strojírenský podnik kreslil svoje vlastní fixační čepy, je-li ovšem k dispozici profesionální dodavatel normalizovaných dílů, který je nabízí za nízké ceny a s dobrou dostupností.

V současné době jsou k externě nakupovaným fixačním čepům, dorazům a upínačům k dispozici odpovídající konstrukční data i výkresy, které jsou kompatibilní se systémy CAD. Výkresy CAD jsou tak dostupné jako statické odkazy a není třeba trávit čas jejich manuálním kreslením a konfigurací konstrukce.

Použitím tolika normalizovaných dílů, kolik je jen možné, se zefektivňuje práce konstruktérů a šetří celkové náklady.

Pohled na díly, pro něž je kvalita standardem
Pro konstruktéry je vždy užitečné, dříve než začnou navrhovat svou vlastní konstrukci, strávit trochu času zkoumáním, které komponenty pro výrobní procesy jsou k dispozici jako normalizované.

Výhody partnerství s kompetentním dodavatelem normalizovaných dílů vyniknou i tehdy, když se některé komponenty během výroby poškodí. Není třeba podle výkresu v CAD vyrábět novou součástku stejných tvarů a rozměrů, ale stačí ji jednoduše znovu objednat podle katalogového nebo objednacího čísla. Implementací procesu pick and place je možné výrazně zkrátit dobu potřebnou k uvedení produktu na trh.

Je důležité si také uvědomit, že normalizované díly dodané externím partnerem jsou již vyzkoušené a otestované a jsou známé jejich možnosti, kapacita a tolerance. To omezuje potřebu vlastních testů a zkracuje dobu interního vývoje.

Normalizované díly mají často snazší ustavení do definované pozice a vyvolání upínací síly, což přispívá k urychlení montáže; to je další výhoda, která pomáhá zlepšovat produktivitu práce konstruktérů.

Snížení nákladů na vývoj a výrobu
Čas konstruktérů je drahý. Konstruktéři velmi intenzivně pracují s informacemi a mají dost práce s technickými a výpočetními úlohami, než aby ještě museli ztrácet čas vyhledáváním informací o určitých komponentách nebo překreslováním normalizovaných dílů z náčrtku.

To je důvod, proč společnost norelem v roce 2003 poprvé představila THE BIG GREEN BOOK, jako kompletní referenční příručku normovaných komponent pro konstruktéry.

THE BIG GREEN BOOK neobsahuje jen rozsáhlý seznam 45 000 produktů ze sortimentu norelem, z nichž 98 % je dostupných okamžitě ze skladu, ale také všechny informace, které potřebují konstruktéři, aby své myšlenky převedli do reality.

Kniha je logicky strukturovaná, aby provázela čtenáře vysvětlením, jako mohou být normalizované díly integrovány pro podporu procesu konstruování a jak pomáhají konstruktérům snižovat náklady a zkracovat dobu vývoje.

Další informace o obsáhlém sortimentu norelem najdete na: www.norelem.cz

Jak mohou konstruktéři dosáhnout nové úrovně efektivity

Další informace o obsáhlém sortimentu norelem najdete na: www.norelem.cz

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP