metalworkingmag.cz
NSK

Ložiska NSK přinášejí výrobci snacků významné úspory

Když se u velkého výrobce snacků začaly na jeho dělicích linkách objevovat opakované poruchy ložisek, přechod na ložiskové jednotky NSK Life-Lube® mu přinesl úspory přesahující 130 000 EUR, a to především díky eliminaci prostojů.

Spolehlivost výrobních zařízení je v procesním průmyslu, kam patří také potravinářství, životně důležitá. Mnohé firmy v tomto odvětví, aby zůstaly konkurenceschopné na náročném trhu, využívají obchodní model založený na velkoobjemové výrobě s malou výrobní marží. Jakákoli přerušení činnosti linky proto může mít velmi nepříznivý vliv na celkovou ziskovost.
Příkladem je výrobce snacků, který na svých provozně kritických dělicích linkách čelil častým poruchám ložisek. Aby situaci co nejrychleji vyřešil, obrátil se na odborníky společnosti NSK.

V rámci programu NSK Added Value, AIP, byl zkušeným inženýrským týmem NSK na místě proveden průzkum zahrnující analýzy porouchaných ložisek. Při nich bylo zjištěno, že při procesech čištění linky dochází k úniku maziva z ložisek. To znamenalo, že pro prevenci neplánovaných odstávek bylo třeba ložiska měnit každých šest týdnů během rutinní plánované údržby. Někdy však došlo k selhání před plánovanou údržbou, což vedlo ke ztrátě drahocenného výrobního času. Roční ztráty tak dosahovaly šesticiferných hodnot.

Společnost NSK navrhla nahradit stávající ložiska ložiskovými jednotkami Life-Lube®. Jednotky řady Life-Lube® kombinují korozivzdorné vlastnosti termoplastických pouzder Silver-Lube® společnosti NSK s vynikajícími těsnicími a mazacími vlastnostmi vložek Molded-Oil s tuhým mazivem. Tento na míru vyvinutý materiál obsahuje mazivo v matrici z polyolefinové pryskyřice s afinitou k oleji. Mazivo se z materiálu dlouhodobě nepřetržitě uvolňuje, ale provozní prostředí přitom zůstává čisté. Není třeba žádné domazávání a žádné mazivo nemůže uniknout do okolí.

Jednotky Life-Lube® jsou určené pro použití v aplikacích, kde je nevyhnutelný kontakt s vodou a provozními kapalinami a kde je nezbytná dlouhá životnost maziva. Společnost NSK proto vybrala jednotky Life-Lube® jako optimální řešení pro zařízení na výrobu snacků, protože dobře odolává i mytí silnými čisticími prostředky.

Společnost NSK navrhla vyzkoušet ložiskové jednotky Life-Lube® na jedné ze tří dělicích linek, aby bylo možné posoudit, zda jsou pro daný případ správnou volbou. Po jednom roce byla ložiska stále v provozu bez poruch, což zcela eliminovalo prostoje výroby. Kromě mnohem nižších nákladů na náhradní díly a práci údržby tak závod ročně ušetří 134 478 EUR. Díky tomuto úspěchu se nyní ložiskové jednotky NSK Life-Lube® osazují na další dvě dělicí linky závodu na výrobu snacků.

1) Dělicí linky patří v potravinářských provozech mezi kritická zařízení. Foto: alterfalter/Shutterstock


Ložiska NSK přinášejí výrobci snacků významné úspory
 
2) Řez ložiskovou jednotkou NSK Life-Lube® s vložkou Molded-Oil. Foto: NSK
O společnosti NSK Europe


Ložiska NSK přinášejí výrobci snacků významné úspory
www.nskeurope.com 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP