metalworkingmag.cz
NSK

Společnost NSK šetří válcovně téměř tři milióny EUR ročně

Ocelářská firma sídlící v Polsku šetří téměř tři milióny EUR ročně tím, že ve své válcovací trati přešla na ložiska KVS typu Sealed-Clean od NSK. Společnost tato čtyřřadá kuželíková ložiska s vynikajícími parametry použila na všechny své tandemové tratě pro válcování za studena.

Zmíněná válcovna oceli, sídlící v Polsku, spustila výroby v roce 1970. Po mnoha letech provozu se její vedení rozhodlo, že je nezbytná renovace. Technici válcovny konzultovali s odborníky z místní univerzity možnost změnit způsob mazání valivých ložisek z mazání olejovou mlhou na mazání olejovou lázní, protože by tím snížili náklady. Mazání olejovou mlhou bylo shledáno problematickým, jenže přechod na ložiska mazaná olejovou lázní také nepřinesl očekávané výsledky, a válcovně tak vznikl nepříjemný problém.

Tým inženýrů ocelárny se proto obrátil na odborníky NSK, aby jim v rámci iniciativy Added Value Programme AIP pomohli tento problém vyřešit. Odborníci NSK se seznámili s konstrukcí válcovacích stolic a navrhli použití ložisek Sealed-Clean KVS s plastickým mazivem. Na základě posouzení byla do první válcovací stolice přesně podle doporučených montážních postupů instalována čtyřřadá kuželíková ložiska, a ta po roce provozu stále vykazují vynikající technické parametry. Zákazník proto ložiska KVS následně použil pro všechny stolice svých tandemových tratí pro válcování za studena. Ložiska zde vykazují vynikající trvanlivost a ve srovnání s předchozím řešením jsou výrazně omezeny náklady na údržbu.

Ložiska NSK KVS mají dvakrát až čtyřikrát větší provozní trvanlivost než běžná ložiska. Ke zlepšení technických parametrů ložisek vedlo mnoho konstrukčních opatření. Například je použit speciální typ těsnění, který zabraňuje vytvoření podtlaku v ložisku, protože podtlak by mohl vést k vniknutí vody do ložiska hlavním těsněním. Dalšími speciálními konstrukčními prvky jsou šroubovicová drážka, která zabraňuje úniku maziva hřídelovým těsněním, a zdokonalená vnitřní geometrie ložiska, která spolu se speciálním těsněním pomáhá zvýšit zatížitelnost ložiska.

Ložiska KVS, která jsou předem plněna voděodolným mazivem AQGRD, nedávno vyvinutým firmou NSK, se dodávají v různých variantách z hlediska použitého materiálu a v otevřeném nebo těsněném provedení.

Polská válcovna oceli ušetřila omezením počtu potřebných ložisek, zkrácením doby odstávek a servisu a eliminací mazacího oleje (ložiska NSK KVS se dodávají již naplněná mazivem) 2 997 568 EUR za rok.

1) Čtyřřadá kuželíková ložiska NSK v konfiguraci Sealed-Clean mají ve srovnání s běžnými ložisky dvojnásobnou až čtyřnásobnou trvanlivost


Společnost NSK šetří válcovně téměř tři milióny EUR ročně

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP