metalworkingmag.cz
NSK

Ložiska NSK ušetří firmě na výrobu nealkoholických nápojů 10 874 EUR ročně

Přední britský výrobce nealkoholických nápojů, který čelil častým selháním svého automatického etiketovacího stroje, problém vyřešil použitím kuličkových ložisek NSK s bezkontaktním těsněním, plněných mazivem bez nutnosti domazávání po celou dobu životnosti. Přechod na nová ložiska prodloužil životnost 52krát, což znamená roční úspory 10 874 EUR.

Technici závodu na výrobu nealkoholických nápojů museli řešit situaci, kdy téměř každý týden z neznámých důvodů selhávala ložiska jejich stroje, který na lahve aplikuje etikety. Proto si na pomoc pozvali tým specialistů NSK, aby jim pomohl s kompletní analýzou. Jde o vysokorychlostní a velkoobjemový stroj, který je pro provoz závodu klíčový, a proto bylo nutné situaci spolehlivě vyřešit. Stávající kuličková ložiska musela být preventivně měněna každý týden, protože nebylo možné zaručit jejich delší životnost.

Výrobce nápojů měl podezření, že příčinou selhávání ložisek je znečištění práškem, který pokrývá vnitřní plochu rukávu z plastové fólie, jenž je navlékán na lahve. Ovšem analýza NSK ukázala, že ve znečištění práškem problém není. Technici NSK odhalili, že selhávání ložisek má zcela jinou příčinu.

Při analýze, kterou vykonávali v rámci nabídky AIP Added Value Programme, studovali šest poškozených ložisek a zjistili, že skutečnou příčinou selhávání je zbytkový magnetismus, který způsobuje vznik vířivých proudů. Zdroj magnetismu je spojen s procesem navlékání fóliového rukávu, který začíná jeho otevřením před umístěním na spodní vodicí pouzdro. Ložiska jsou umístěna na vřetenu, které v jeho pozici drží magnety – vřeteno umožňuje, aby válečky navedly rukáv správně na láhev.

Magnetismus jako prvotní příčina byl identifikován na základě obsáhlé analýzy, jež začala rozebráním poškozených ložisek, které umožňuje přesné zhodnocení stavu jejich vnitřní struktury. Všechna ložiska měla stejné charakteristiky poškození, včetně vysoce vyleštěného vnějšího povrchu který ukazuje na nesprávnou rotaci a prokluzování na vnějším průměru ložiska.

Jinou známkou poškození ložisek bylo lehké zmatnění povrchu oběžné dráhy, v některých oblastech s rýhami. Efekt zmatnění je typický pro ložiska s kovovou klecí, ovšem v tomto případě byl silnější, než by bylo možné běžně očekávat.

Navzdory těmto malým defektům se odborníci týmu NSK domnívali, že ložiska jsou celkově v dobrém stavu. Na povrchu valivých těles byly jen nepatrné známky poškození, které by ukazovaly na to, že příčinou je znečištění, které by do ložiska mohlo proniknout zvnějšku a mohlo by způsobit nepravidelné, trhané otáčení ložisek stroje.

Bylo však zjištěno že kroužky ložisek, kuličky i klec vykazují zbytkový magnetismus. Jako pravděpodobný viník byly označeny magnety umístěné na vřetenu v blízkosti ložisek. V závislosti na polaritě magnetického pole, které na komponenty působilo, se kuličky i klec zmagnetovaly vůči kroužkům, což způsobilo nepravidelný, trhaný pohyb. Inženýři NSK konstatovali, že magnetismus je také příčinou neobvykle silného zmatnění oběžné dráhy. Co dále přispělo k selhávání ložisek, byl nedostatek maziva uvnitř, jenž způsobil opotřebování v důsledku kontaktu kovu s kovem.

K tomu, aby byl odstraněn velký vliv magnetického pole, prozkoumal výrobce nealkoholických nápojů možnost umístit magnety vřetene dále od ložisek. Toto opatření se ovšem ukázalo být nerealizovatelné, takže bylo třeba hledat alternativní konstrukci ložisek.

Odborníci NSK doporučili jako vhodnější alternativu použít bezkontaktní utěsněné a zakrytované ložisko naplněné mazivem pro celou dobu jeho životnosti. Ložiska mají plastovou klec, která omezuje množství kovu v ložiscích, a tedy snižuje úroveň zbytkového magnetismu. S ohledem na to doporučila firma NSK svá kuličková ložiska řady 627 s polyamidovou klecí T1X, s vnitřní vůlí třídy MC5 a krytem.

Řešení přineslo významné prodloužení životnosti ložisek z jednoho týdne na jeden rok, což znamená roční úsporu 10 874 EUR nákladů na náhradní ložiska a práci spojenou s jejich výměnou.

- Výrobce nealkoholických nápojů ušetří použitím kuličkových ložisek NSK s plastovou klecí 10 874 EUR ročně
 

Ložiska NSK ušetří firmě na výrobu nealkoholických nápojů 10 874 EUR ročně

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP