metalworkingmag.cz
Sandvik Coromant News

Recyklace slinutých karbidů přináší zpětné výhody

Vracení produktů do oběhu představuje oboustranně výhodné řešení pro dlouhodobě udržitelný rozvoj i podnikatelskou činnost.

Recyklace slinutých karbidů přináší zpětné výhody

Společnost Wolfram Bergbau und Hütten sídlící v Rakousku je součástí skupiny Sandvik a je jedním z největších producentů wolframu na světě. Odhadované zásoby materiálu, který je nepostradatelnou součástí monolitních karbidových nástrojů společnosti Sandvik Coromant, jsou kolem sedmi milionů tun – čili zhruba na 100 let spotřeby. Dosažitelnost prvotních surovin je pro udržení pozice společnosti Wolfram klíčová, závod však také investuje do nástrojů, které již byly vytvořeny. Jill Glynn, manažer komerčních služeb ve společnosti Sandvik Coromant,která zaujímá vedoucí postavení v oblasti obrábění kovů, vysvětluje, jak mohou výrobci získat ze svých stávajících aktiv maximum.

Proč těžit, když to není nutné? Podle veřejné charitativní organizace ClimateWorks Foundation, jejíž náplní je vyhledávání osvědčených postupů a řešení, která organizacím pomáhají snižovat emise oxidu uhličitého, je cirkulární ekonomika „systém, ve kterém jsou materiálové toky, definované jako složené z biologických a „technických“ substancí, navrženy tak, že umožňují cirkulaci ve vysoké kvalitě a bezpečný vstup zpět do biosféry, čímž přinášejí hodnotu s minimálním vynaloženým množstvím energie a fyzických zdrojů“.

Uzavřený kruh

Cirkulární ekonomika není přínosem jen z hlediska životního prostředí. V okamžiku, kdy břity nástrojů Sandvik Coromant ztratí své vlastnosti, lze je snadno vyřadit jako nepoužitelné. Materiály použité pro výrobu těchto nástrojů jsou však stále cenné.

Z ekologického hlediska vyžaduje výroba nových nástrojů z recyklovaných slinutých karbidů o 70 procent méně energie než výroba z přírodních surovin. Výroba je rovněž dlouhodobě udržitelnější a použití recyklovaných materiálů přináší snížení emisí oxidu uhličitého o 40 procent v porovnání s výrobou od úplného začátku.

Po zavedení jakéhokoli nového procesu se jeho úspěch často ztenčí na schopnost naplňovat potřeby podnikatelské činnosti. Zavedení oběhového hospodářství řeší jak problémy globálního dlouhodobě udržitelného rozvoje, tak současně cílí na problém, který málokdo ze zákazníků touží řešit – plýtvání.

Kontrola celého životního cyklu produktu poskytuje podnikům lepší přehled o jejich aktivech. Díky této kontrole může společnost efektivně posoudit své náklady a zároveň pomáhat svým zákazníkům, kteří mají prospěch z prodeje použitých produktů, a vytvářet vztahy s dodavateli, které se od dokončení prvního nákupu nepřestávají upevňovat.

Zpětný výkup

95 procent použitých karbidových břitových destiček je možné zrecyklovat. Obsah wolframu v těchto karbidech je přibližně 75 procent. Výrobní zařízení společnosti Wolfram vyvinulo vlastní recyklační proces, ze kterého mohou mít užitek zákazníci společnosti Sandvik Coromant po celém světě.

Před tím, než jsou použité nástroje ze slinutých karbidů dopraveny do zmíněného výrobního zařízení, organizuje společnost Sandvik Coromant jejich svoz od zákazníků. Tam vedoucí recyklačního provozu provedou s pomocí skenovacího systému rentgenovou fluorescenční analýzu, na jejímž základě určí složení přijatých nástrojů. Poté, co jsou nejprve rozdrceny, vzniká opětovným zpráškováním nástrojů karbidový prášek.

Tento prášek se pak chemicky čistí, což umožňuje získat materiály se stejnými vlastnostmi, jako má wolfram pocházející z dolů společnosti Wolfram. Také s ostatními prvky obsaženými ve slinutých karbidech se nakládá dlouhodobě udržitelným způsobem. Například kobalt získaný z použitých nástrojů je odesílán k recyklaci třetí straně.

Do recyklačního programu společnosti Sandvik Coromant jsou přijímány karbidové nástroje od všech průmyslových výrobců, bez ohledu na to, kde sídlí, jejich velikost nebo průmyslové odvětví.

Delší životnost

Mají-li podniky fungovat jako odpovědní partneři, musí do své strategie správy aktiv začlenit recyklaci. Dalším ekologickým aspektem je však i nabídka monolitních karbidových vrtáků umožňujících dosažení vyšší provozní bezpečnosti při obrábění houževnatých materiálů.

Většina průmyslových odvětví, kde má vrtání klíčovou roli v každodenní výrobní činnosti, se potýká se stejnými obavami. Jak trvanlivý tento nástroj asi bude? Mnozí si tuto otázku kladou z hlediska nákladů na použití, ale trvanlivost nástroje je důležitá také pro ty, kteří chtějí začít produkt používat s ohledem na životní prostředí.

Tato hlediska měla na zřeteli společnost Sandvik Coromant při vývoji poslední novinky ve svém sortimentu, vrtáku CoroDrill® 860 s geometrií -GM. Díky své pokrokové geometrii a unikátní nástrojové třídě je tento nástroj mnohem odolnější proti otěru než jeho předchůdce, vrták CoroDrill® R840, což se promítá do jeho delší životnosti.

Služba renovace opotřebených nástrojů, kterou společnost Sandvik Coromant nabízí, optimalizuje životnost a výkon nástroje a vytvoření nové geometrie zaručující bezkonkurenční bezpečnost obráběcího procesu. Aby se životnost nástrojů prodloužila, musejí být schopny úspěšně absolvovat několik renovačních cyklů. Vrták CoroDrill 860-GM nabízí nejen nejlepší výkonnost na trhu, ale protože je díky konstrukcí delší, maximalizuje se i dosahovaná životnost nástroje. Vzhledem k tomu, že u jednoho nástroje je doporučeno opakovat renovaci celkem třikrát, nabízí koncepce CoroDrill 860-GM fakticky čtyři nástroje v jednom řešení. Dosáhne-li nástroj konce své životnosti, může vstoupit do recyklačního programu Sandvik Coromant, což zákazníkům přináší finanční návratnost jejich počáteční investice.

Společnost Wolfram dokazuje, že správa aktiv nekončí nákupem. Výrobci musí brát v úvahu celý životní cyklus svých produktů, a to jak z hlediska dlouhodobě udržitelného rozvoje, tak i ziskovosti. I když recyklační programy mohou snížit produkci uhlíku a posílit vztahy se zákazníky, výrobci by rovněž měli mít na zřeteli životnost jimi vyráběných nástrojů, což ještě více posílí dlouhodobou udržitelnost podnikání.

www.sandvik.coromant.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP