metalworkingmag.cz
Sandvik Coromant News

Nejostřejší nástroje uložené v přepravkách

Efektivní a k životnímu prostředí šetrná renovace nástrojů.

Nejostřejší nástroje uložené v přepravkách

Čas jsou v průmyslové výrobě peníze. Vrtací, frézovací i vystružovací operace vystavují nástroje extrémnímu namáhání. Jill Glynn, manažer komerčních služeb ve společnosti Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti obrábění kovů, nyní vysvětlí, jak lze díky renovaci nástrojů prodloužit jejich životnost – hospodárným a dlouhodobě udržitelným způsobem.

Slovo „renovované“ může vzbuzovat představu opotřebených, opravovaných produktů, které mají vlastnosti horší než jejich zcela nové provedení. Skutečnost je však taková, že pokud renovované nástroje zakoupíte od renomovaného dodavatele, poskytují stejné konzistentní výsledky jako při jejich prvotním nákupu. O renovovaných nástrojích však stále existují různé mylné představy.

Zaprvé renovace není totéž co oprava. Při opravě části zařízení jsou zkoumány a vyměňovány pouze vadné díly. Naproti tomu renovace obnovuje produkt ve všech aspektech a vrací ho zpět do stavu, který je v souladu s původními výrobními standardy.

Na rozdíl od opravených kusů by od renovovaných výrobků měli zákazníci očekávat, že budou ve stejně dokonalém stavu jako zcela nový kus. Renovace nástrojů se však od renovace jiných průmyslových součástí poněkud liší.

Opotřebení nástroje je v závislosti na jeho použití výrazně odlišné. V automobilové nebo letecké výrobě, kde je vyžadováno, aby nástroje vyvrtaly velký počet děr v jednom pracovním cyklu, mohou výrobci utrpět značné škody. Stejně tak i v průmyslových odvětvích, kde pracují v náročných podmínkách, jako je letecký průmysl nebo výroba zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, mohou být nástroje vystaveny nepříznivému vnějšímu prostředí, což znamená další nebezpečí pro jejich životnost.

Vzhledem k tomu, jaká je oblast použití nástrojů ze slinutých karbidů, nejde o to, zda renovaci nástroje provést, nýbrž kdy. Z důvodu, že je to nevyhnutelné, musí se výrobci nástrojů renovací zabývat již ve fázi návrhu.

CAD data o nástroji jsou obvykle ukládána, takže lze dosáhnout toho, že renovovaná verze dokonale odpovídá originální geometrii a povlaku nástroje. Zcela zásadní význam to má u obráběcích nástrojů vyráběných na zakázku, kdy je nutné dodržet původní technické specifikace nástroje stanovené zákazníkem.

Schopnost vícenásobného opakovaného použití stejného nástroje přispívá jako alternativa k nákupu dalších nástrojů také k upevnění dlouhodobě udržitelného rozvoje. Pro výrobu nástrojů ze slinutých karbidů, takových jako má ve své nabídce společnost Sandvik Coromant, je využívána řada materiálů, jejichž zásoby jsou omezené, např. wolfram nebo kobalt. Předpokládá se, že zásoby wolframu vydrží jen zhruba dalších 100 let, což povede k tomu, že vícenásobné výkupy nebudou dále udržitelné.

Máme-li s materiály hospodařit dlouhodobě udržitelným způsobem, je nutné, aby nástroje byly trvanlivější. Zásadní úlohu má v tomto úsilí renovace namísto pouhého nákupu nových nástrojů.

Společnost Sandvik Coromant nabízí službu renovace opotřebených nástrojů a nabádá své zákazníky, aby ji začlenili do svých vlastních strategií hospodaření s nástroji. Prakticky všechny monolitní karbidové nástroje značky Sandvik Coromant umožňují renovaci. Zákazníci jen musejí zaslat své nástroje do příslušného lokálního centra v jedné z přepravek na nástroje pro renovaci dodávaných společností Sandvik Coromant. Opotřebené nástroje lze zaslat specializovaným centrům společnosti Sandvik Coromant v Evropě, Asii a Americe, kde je v souladu s původní specifikací zhotovena stejná geometrie a povlak.

Proces renovace přispívá k prodloužení životnosti nástrojů, ale průmysloví výrobci požadují nástroje, které lze za dobu jejich životnosti zrenovovat a upotřebit několikrát. S ohledem na to by se výrobci nástrojů měli zaměřit na výrobu nástrojů, které mohou podstoupit několik renovačních cyklů, aniž by tím byla jakákoli dotčena kvalita.

Toto hledisko měla na zřeteli společnost Sandvik Coromant při vývoji poslední novinky ve svém sortimentu, vrtáku CoroDrill® 860 s geometrií -GM geometry. Zdokonalená konstrukce nástroje přináší prodloužení jeho životnosti ve srovnání s předchozími verzemi řady CoroDrill a u vrtáku CoroDrill 860-GM je zaručena způsobilost pro až třikrát opakovanou renovaci. To fakticky znamená čtyři nástroje v jednom řešení.

Prosté výměny nástrojů ze slinutých karbidů mohou být drahé a jsou dlouhodobě neudržitelné. Mylné představy o renovaci je třeba odsunout stranou a tato praxe by měla plnit klíčovou úlohu v plánech udržitelného rozvoje provozních podniků. Nejenom že renovace opotřebených nástrojů může výrobcům pomoci dosáhnout jejich maximálního využití, ale jako v případě vrtáku CoroDrill 860-GM může prodloužit životnost nástroje až na trojnásobek.

www.sandvikcoromant.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP