metalworkingmag.cz
Sandvik Coromant News

Řešení pro správu skladových zásob nástrojů umožňující lepší správu aktiv

Společnost Sandvik Coromant představila CoroPlus® Tool Supply — řešení nové generace pro správu skladových zásob nástrojů.

Řešení pro správu skladových zásob nástrojů umožňující lepší správu aktiv

Společnost Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti obrábění kovů, rozšířila svou nabídku digitálních řešení CoroPlus® o novou službu CoroPlus® Tool Supply. Uživatelé nového řešení mohou sloučit správu skladových zásob a logistiku nástrojů, což obsluze stroje pomůže s výběry a vracením nástrojů, dohledem nad doplňováním skladů i se zachováním přehledu o skladových zásobách prostřednictvím jediného rozhraní.

Sledování přesunů obráběcích nástrojů, zejména na frekventovaném dílenském pracovišti, kde je zapotřebí větší počet stejných nástrojů, může být obtížný a časově náročný proces. Aby pomohla udržet kontrolu nad skladovými zásobami nástrojů, kombinuje služba CoroPlus® Tool Supply hardwarová, softwarová a servisní řešení a vytváří uživatelsky komfortní systém pro doplňování a správu skladových zásob nástrojů.

Řešení Tool Supply se skládá ze softwaru, hardwaru a pomocných servisních prvků. S pomocí hardwaru CoroPlus® Tool Supply mohou výrobci nástroje snadno skladovat a sledovat. Možnosti skladování lze přizpůsobit podle požadavků výrobního závodu, přičemž nabízená řešení automatů pro výdej nástrojů sahají od trvale přístupných skladů přes skříně s uzamykatelnými zásuvkami nebo zásobníky s víčky až po plně kontrolované výdejní automaty s otočnými spirálovými dávkovači. Každá varianta hardwaru umožňuje bezpečné uložení nástrojů bez rizika jejich ztráty nebo poškození.

Kromě fyzického ukládání nástrojů mohou výrobci prostřednictvím cloudového rozhraní CoroPlus® Tool Supply, které lze využívat společně s výdejním automatem nebo bez něj, také shromažďovat a spravovat nepřeberné množství údajů o nástrojových.

Údaje o využívání nástrojů na dílenských pracovištích jsou předávány provozně řídící části systému, což pomáhá technikům, zásobování a manažerským týmům sledovat využití nástrojů, náklady, nákup a skladové zásoby. Po propojení s databázemi nástrojů různých dodavatelů může CoroPlus® Tool Supply na jednom místě ukládat správné údaje o nástrojích, včetně ISO parametrů, kusovníku (BOM), náhradních dílů, obrázků produktů, a různé typy souborů pro počítačem podporované konstruování (CAD).

Pro obsluhu strojů to znamená lepší přehled o dostupnosti nástrojů, snadný přístup k technickým údajům a možnost získat pro danou pracovní úlohu ten vhodný nástroj. To však není jediná výhoda systému. Rozhraní může spojit několik oblastí správy skladových zásob a zefektivnit doplňování skladů. Řešení CoroPlus® Tool Supply umožňuje vytváření objednávek nových nástrojů přímo z dílenských pracovišť, což přináší sníženi administrativních nákladů. Protože skladové zásoby lze doplňovat automaticky, má nad nimi management závodu lepší kontrolu a k dispozici okamžité informace o stavu používaných nástrojů.


Řešení pro správu skladových zásob nástrojů umožňující lepší správu aktiv

„Soubor CoroPlus® je tu proto, aby výrobním společnostem pomohl stát se ziskovějšími, efektivnějšími a připravenými na digitalizaci průmyslu,“ vysvětluje Markus Eriksson, business development manager pro oblast digitálního obrábění ze společnosti Sandvik Coromant. „Řešení CoroPlus® Tool Supply doplňuje stávající součásti naší služby CoroPlus® a pomáhá ještě více zefektivnit prováděné operace a jeho začlenění do souboru CoroPlus® nabízí nové pojetí skladování nástrojů.

Ačkoli obráběcí nástroje nepředstavují nejvýznamnější část výrobních nákladů, celkové náklady na skladování nástrojů se rychle zvyšují, pokud velké množství nástrojů není spravováno správně. Rozhraní CoroPlus® Tool Supply eliminuje potíže se sledováním a objednáváním nástrojů a přináší měřitelné výhody z hlediska produktivity.“

Integrace CoroPlus® Tool Supply není přínosem jen pro obsluhu obráběcích strojů. „Protože uživatelé softwaru a hardwaru pro správu nástrojů mohou automaticky zvýšit objednávky nových nástrojů z dílenského pracoviště, finanční týmy bude méně zatěžovat administrativa spojená s opakovanými objednávkami nových dílů,“ vysvětluje Eriksson. „Týmy zajišťující provozní činnosti zase zjistí, že se snížila celková spotřeba nástrojů, protože lze okamžitě zjistit přesný stav každého nástroje – nehrozí riziko vyřazení nástrojů jen na základě předpokladu, že již byla překročena jejich životnost.

Vedle dodávek nástrojů jsou k dispozici také další služby, jako jsou školení přizpůsobená specifickým potřebám zákazníka, ERP rozhraní nebo podpora interaktivní optimalizace systému. Tyto služby pomáhají zákazníkům společnosti Sandvik Coromant přizpůsobit hlášení, zhodnotit své specifické potřeby související s údaji o produktech a vyhodnotit stav skladových zásob, aby jim řešení CoroPlus® Tool Supply přinášelo co největší užitek.“

Potenciál řešení Tool Supply sahá až za hranice jeho současných možností. Cíle do budoucna zahrnují jeho propojení s dalšími součástmi souboru CoroPlus®, jako jsou CoroPlus® Tool Guide nebo CoroPlus® Tool Library. Pro uživatele pak budou přínosem nejenom informace o umístění a stavu jednotlivých nástrojů, ale také získají možnost přístupu k podrobným doporučením pro použití nástrojů, jako jsou doporučené řezné rychlosti a ostatní hodnoty řezných parametrů, přičemž vše bude převzato ze stejného cloudového zdroje.

www.sandvik.coromant.com

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Related Articles

Sandvik Coromant News
PŘEHLED NÁSTROJŮ COROTAP
Walter Tools News
MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST V OCELI

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP