metalworkingmag.cz
Sandvik Coromant News

Vhodný způsob, jak se odlišit

Aby mohli výrobci využívat nové zdroje příjmů, potřebují vhodné nástroje a správné kalkulace.

Vhodný způsob, jak se odlišit
Za vhodný vrták je při jeho výběru obvykle považován nástroj schopný pracovat déle a vytvářet kvalitnější díry, zejména v obtížně obrobitelných materiálech.

Podle zprávy zveřejněné společností McKinsey & Company čeká po skončení pandemie COVID-19 na výrobce „nový standard“. Tím, že v některých odvětvích došlo k propadu příjmů, zatímco v jiných dochází k neočekávaným výkyvům poptávky, nutí krize průmyslové výrobce k diverzifikaci. James Thorpe, produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení mezi výrobci obráběcích nástrojů, v tomto článku objasňuje, proč pro překonání problémů souvisejících s diverzifikací bude zásadní výběr vhodných nástrojů a určení správných výpočtových vztahů pro nástrojové vybavení.

Ve své zprávě COVID-19: Briefing note společnost McKinsey & Company předpovídá, že výrobci mohou očekávat „nepředvídatelné a trvalé posuny v zákaznické poptávce“ a mají-li se „vydat hospodářsky a společensky životaschopnou cestou“, bude to od nich vyžadovat pružnost a přizpůsobivost Jinými slovy, musí se všestranně rozvíjet, aby přežili.

Naštěstí dnešní inženýři se dobře orientují ve smíšené výrobě a většina z nich se propracovala mnohem dál než jen k zastaralým stereotypům „domácího kutila”. To znamená, že diverzifikace výroby se neobejde bez problémů.

Pro usnadnění změn ve výrobě je podstatná volba správného nástrojového řešení. To je důležité zejména pro inženýry, kteří pracují s obtížně obrobitelnými materiály, jako jsou duplexní korozivzdorné oceli, slitiny Inconel nebo žárovzdorné slitiny (HRSA), a společnosti, které pracují s více druhy materiálů.

Takové operace vyžadují použití optimalizovaných nástrojů a pečlivě vypočítaných hodnot řezných parametrů. Ukázkovým příkladem jsou nástroje pro vrtání. Rychlosti penetrace se mohou u vrtáků běžně pohybovat od 50 do 1 000 milimetrů za minutu. Aby se předešlo problémům s nízkou životností nástroje a v nejhorším případě nedošlo k jeho náhlému lomu, jsou u těchto nástrojů přesné výpočty nutností. Zjednodušeně řečeno, pokud se změní materiál obráběné součásti, musí se změnit také hodnoty řezných parametrů použitých při vrtání.


Vhodný způsob, jak se odlišit
Monolitní karbidový vrták CD860-GM značky Sandvik Coromant je vhodný pro oblast všeobecného strojírenství, kde se v diverzifikovaných výrobních podmínkách uplatňují různorodé materiály.

Nástroj pro obrábění všech typů materiálů

Co máme na mysli, když říkáme „vhodný“ nástroj? V případě vrtáků se to běžně týká nástrojů, které jsou schopny fungovat déle a vytvářet kvalitnější díry, zejména v problematických materiálech, jako jsou slitiny Inconel.

Společnost Sandvik Coromant vyvinula řadu monolitních karbidových vrtáků CoroDrill® 860 s optimalizovanými geometriemi přizpůsobenými pro různé typy aplikací, které zahrnují jak houževnaté, obtížně obrobitelné materiály, tak i tvárné, abrazivní a měkké materiály, s jakými se lze běžně setkat ve skupinách ISO-K a ISO-N. Součástí této řady je i vrták CoroDrill 860-GM s vylepšenou geometrií GM optimalizovanou pro různé typy obráběných materiálů a aplikací.

Další nástroje této řady, například vrták CD860-PM, jsou optimalizovány pro vrtání ocelí ISO-P. Vrták CD860-SM je optimalizovaný pro obrábění materiálů ISO-S používaných pro výrobu leteckých součástí. Použití vrtáku CD860-GM je obzvláště vhodné v oblasti všeobecného strojírenství, kde se uplatňují různorodé materiály a kde je důležitá produktivita a inženýři se snaží své výrobní postupy všestranně rozvíjet.

Pokroková konstrukce vrtáku CD860-GM s leštěnými drážkami pro odvod třísek zlepšuje odvádění třísek a přispívá k vyšší kvalitě děr. Vyrábí se z unikátního jemnozrnného karbidového substrátu, čímž je dosaženo zvýšení tvrdosti a zároveň je zachována houževnatost. Kromě toho je povrch vrtáku chráněn tenkým mnohovrstvým povlakem nanášeným odpařováním z pevné fáze (PVD), což je klíčem ke zvýšení produktivity a životnosti nástroje.

Jeho zkoušky prováděl jeden z automobilových výrobců z Jižní Koree. Firma použila vrták CD860-GM k obrábění spojovacího konektoru automobilové převodovky z materiálu ISO-P a poté jeho výkonnost porovnala s výsledky dosaženými konkurenčním vrtákem u stejné součásti. Použité hodnoty řezných parametrů byly tyto: řezná rychlost (Vc) 100 m/min, posuv do záběru (Fn) 0.21 mm/ot a hloubka vrtání 10 mm. Nakonec zákazník ve své zprávě uvedl, že s vrtákem CD860-GM dosáhl o 1150 % delší životnosti nástroje.

Práce online

Posun v produktivitě, jakého se podařilo dosáhnout v Jižní Koreji, by mohl být rozhodujícím faktorem, který výrobcům pomůže diverzifikovat výrobu a přitom zůstat konkurenceschopnými. Stejně důležité jsou však i výpočty hodnot řezných parametrů, které je nutné optimalizovat pro danou aplikaci. Jejich stanovení u nového produktu však může vyžadovat odbornou expertizu.

Vzhledem k omezeným možnostem cestování souvisejícím s pandemií COVID-19 je nepravděpodobné, že by odborník na nástroje mohl navštívit vaše výrobní provozy. Jak tedy mohou dnešní inženýři nejenom vypočítat nejvhodnější hodnoty, ale také je aplikovat na nejvhodnější doporučený postup pro danou pracovní úlohu? A navíc jak to provést rychle a přesně, aby zůstal zachován čas využitelný pro výrobu navzdory současným výzvám souvisejícím s diverzifikací?

Odpověď spočívá v online softwaru. Pro usnadnění výběru vhodného nástroje a hodnot řezných parametrů pro nové i stávající aplikace vyvinula společnost Sandvik Coromant softwarové řešení CoroPlus® Tool Guide. Řešení Tool Guide nejen že vybere vhodný nástroj, ale také poskytne hodnoty řezných parametrů a předpokládanou životnost nástroje pro danou aplikaci.

Mají-li se výrobci všestranně rozvíjet a činit tak efektivně, je schopnost provádět tak důležitá rozhodnutí ve vztahu k nástrojům a souvisejícím výpočtům zásadní. Navíc možnost online přístupu k tomuto poradenství by pro inženýry adaptující se na situaci související s pandemií COVID-19 mohla být zásadní.

V kombinaci s optimalizovanými nástroji, jako jsou ty, tvořící řadu CoroDrill 860, by výzvy, které společnost McKinsey & Company nazvala „novým standardem“, mohly být i příležitostí pro inženýry a výrobce.

www.sandvik.coromant.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP