metalworkingmag.cz
Sandvik Coromant News

Společnost Sandvik Coromant představuje svá řešení pro digitální obrábění

Ve výrobě mohou i nejmenší chyby znamenat vysoké výdaje. Aby tomu strojírenské podniky dokázaly spolehlivě předcházet, nabízí jim společnost Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti obrábění kovů, řešení pro digitální obrábění, která jim poslouží jako „oči a uši“.

Společnost Sandvik Coromant představuje svá řešení pro digitální obrábění
Jako součást platformy CoroPlus® nabízí společnost Sandvik Coromant řešení pro všechny součásti hodnotového řetězce – počínaje projektováním a plánováním až po k síti připojené stroje a řešení pro monitorování procesů.

S využitím platformy CoroPlus® tvořené připojenými nástroji a inovativním softwarem lze provést optimalizaci a zabránit poškození stroje, nástrojů a obráběných součástí – a zároveň skoncovat s nežádoucími prostoji ve výrobě.

Digitalizace nabízí mnoho nových příležitostí umožňujících překonání problémů, minimalizaci ztrát dat a plýtvání zdroji a časem a ziskovější provoz. Aby byla digitalizace výrobního procesu úspěšná, měli by výrobci postupovat krok za krokem a adekvátně dostupným zdrojům. Jako součást platformy CoroPlus® nabízí společnost Sandvik Coromant řešení pro všechny součásti hodnotového řetězce, počínaje projektováním a plánováním až po k síti připojené stroje a monitorování procesů.


Společnost Sandvik Coromant představuje svá řešení pro digitální obrábění
Knihovna nástrojů CoroPlus® Tool Library, která funguje jako digitální databáze nástrojů, eliminuje nutnost pátrat v katalozích nebo na webových stránkách po správných údajích o nástrojích.

Digitální řešení a připojené nástroje
Digitální řešení mohou být značným přínosem při plánování a přípravě procesů, programování, jakož i v oblasti hospodaření s nástroji a řízení nákladů. Prostřednictvím aplikace CoroPlus® Tool Guide společnosti Sandvik Coromant získáte na základě metody obrábění, obráběného materiálu a obráběcího stroje jediným kliknutím doporučení pro volbu nástroje i hodnot řezných parametrů.

Knihovna nástrojů CoroPlus® Tool Library, která funguje jako digitální databáze nástrojů, navíc eliminuje nutnost pátrat v katalozích nebo na webových stránkách po správných údajích o nástrojích. Knihovna umožňuje přístup ke katalogům obsahujícím digitální verze nástrojů a umožňuje uživatelům přenášet celé nástroje přímo do jejich systému (CAM). V důsledku toho jsou celkové náklady na obráběcí nástroje výrazně nižší.

Vyvrtávací tyče Silent Tools™ Plus a nástrojové držáky Coromant Capto® DTH Plus jsou chytrá řešení založená na využití senzorů, která kombinují odborné znalosti s daty získávanými v průběhu výrobního procesu a pomáhají tak zvýšit produktivitu obrábění. Po řešeních umožňujících komunikaci mezi stroji nebo mezi strojem a nástrojem je velká poptávka, protože tvoří základ pro analýzu a inteligentní využívání dat z výrobního procesu.


Společnost Sandvik Coromant představuje svá řešení pro digitální obrábění
Společnost Sandvik Coromant má ve své nabídce také Coromant Capto® DTH Plus, což je řešení pro prediktivní údržbu poháněných nástrojových držáků Coromant Capto určených pro použití na soustruzích.

Kdy, proč a jak často se stroj zastavil, může být obtížné určit a digitální řešení otevírají nové možnosti řešení tohoto problému. Řešení CoroPlus® Process Control monitoruje obráběcí procesy v reálném čase a v případě odchylek stanoveným způsobem zasáhne.

CoroPlus® Machining Insights shromažďuje data, pomáhá rozpoznat problémy a nabízí poznatky potřebné k přijetí správných opatření vedoucích k jejich nápravě. Takovým způsobem lze dělat snadno implementovatelné změny směřující k digitálnímu způsobu práce a Průmyslu 4.0.

Platforma CoroPlus® nabízí různé způsoby integrace digitální výrobní inteligence do výrobního procesu, podporuje snadnou a rychlou optimalizaci procesů a maximalizuje využití stroje a zisk – vše bez větších investic a nutnosti změn nastavených procesů.

www.sandvik.coromant.com
 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP