metalworkingmag.cz
Sandvik Coromant News

Digitalizace výroby pro letecký průmysl

Efektivní výroba, která nepřipouští chybu. Výrobci originální výbavy (OEM) pro letecký průmysl musí hledat nová řešení výroby letadel, která dokážou udržitelným způsobem překonávat delší vzdálenosti a naplňovat cíle uhlíkové neutrality. Musí vyrábět vysoce přesné a kvalitní součásti z materiálů náročných na obrábění, jako jsou HRSA slitiny, a současně zajistit co nejlevnější a bezchybnou výrobu. Jak se s tím vypořádat?

Digitalizace výroby pro letecký průmysl

Ke slovu se dostává digitalizace a koncept velkých dat. Francis Richt, ředitel úseku digitálního obrábění a specialista na obráběcí nástroje ve společnosti Sandvik Coromant, vysvětluje důležitost nástrojových řešení integrujících digitální technologie a jejich zásadní roli v bezchybné výrobě leteckého průmyslu budoucnosti. Tato řešení zahrnují vlastní systémy CoroPlus® Machining Insights, CoroPlus® Tool Library a řešení Silent Tools™ Plus, pomocí kterých mohou uživatelé sledovat své výrobní procesy a jež jim zajistí úspěšné výsledky.

Letecký průmysl čelí krajně specifickým nárokům a požadavkům na výrobu. Vysoce komplexní tvary a struktury součástí spolu s odlišnými tolerancemi požadovanými pro jednotlivé komponenty vedou k nárůstu jak objemové, tak finanční náročnosti výrobních procesů. Letecký průmysl je vázán striktními procesy kontroly kvality, proto již ze své podstaty vyžaduje, aby výroba součástí byla naprosto bezchybná. Zcela klíčovými faktory pro optimalizaci celého výrobního procesu jsou proto správné plánování a příprava vycházející z přesných a spolehlivých dat. Sandvik Coromant se snaží OEM výrobce v leteckém průmyslu podpořit a nabízí několik řešení zlepšujících výrobní procesy a zajišťujících kvalitu a spolehlivost součástí.

Digitální technologie do svých procesů výroby začleňují podniky ze stále širšího spektra průmyslových odvětví. Digitalizované nástroje a data pro klíčové parametry, která generují, umožňují vysoce informovaný přehled o výrobě a její intuitivní řízení. To vám tradiční stroje nabídnout nemohou. Jejich přínos v tak silně regulovaných odvětvích, jakým je letecký průmysl, s extrémním důrazem na přesnost a efektivitu, je nezpochybnitelný.

Sandvik Coromant CoroPlus® Tool Library je webový nástroj, který umožňuje uživatelům vytvořit a spravovat knihovnu nástrojů a sestav pomocí standardizovaných dat o více než 900 000 položkách od různých výrobců obráběcích nástrojů. Knihovna je umístěna na cloudu, což umožňuje snadné sdílení dat a jejich import do prostředí CAM a simulačních softwarů. Výrobní a strojní inženýři i CAM programátoři mohou snadno vytvářet sestavy nástrojů vhodné pro specifické úkony obrábění nebo přijímat specializovaná doporučení pro každou aplikaci. Data nástrojů jsou ověřena každým dodavatelem, jsou kompatibilní se systémovým prostředím a splňují požadavky normy ISO 13399, mezinárodního standardu pro zobrazování a výměnu dat z obráběcích nástrojů.

Používání CoroPlus® Tool Library ušetří OEM výrobcům pro letecký průmysl drahocenný čas strávený ručním vyhledáváním a zanášením dat nástrojů. Kromě toho se také sníží chybovost, kterou ruční zadávání zdrojových dat do různých systémů nevyhnutelně obnáší. Centrální platforma obsahuje všechna důležitá standardizovaná data, minimalizuje rizika a umožňuje výrobcům zajistit vysokou kvalitu procesu již v úvodní fázi.

Výrobci komponent pro letecký průmysl mohou svůj provoz dále podpořit systémy CoroPlus® Connected a Silent Tools™ Plus. CoroPlus® Connected umožňuje automatizaci procesů na základě dat, vyšší efektivitu a optimální kvalitu na výstupu. Toto řešení nachází obzvlášť dobré uplatnění v komplexních procesech, jako je výroba součástí pro letecké motory a přistávací podvozky, jejichž vizualizace je obtížná a pro pracovníky obsluhy může představovat problém s přesným zobrazením vnitřních stran součásti z důvodu jejich složitých tvarů a specifických materiálů.


Digitalizace výroby pro letecký průmysl

Adaptéry Silent Tools™ Plus jsou vybaveny senzory, které dokážou změřit důležité parametry, jako je výška, teplota a zátěž, a tato data automaticky odesílat do stroje, minimalizovat nutnost instalace nástrojů a zvýšit míru kontroly obsluhy nad pracujícím obráběcím nástrojem.

Zajištěním správné instalace nástrojů, včetně správné funkce při odpovídajícím zatížení a měření, lze účinně minimalizovat odstávky a plýtvání zdroji. To je v leteckém průmyslu, ve kterém přesnost představuje klíčový parametr pro zamezení zbytečné likvidace špatně částečně zpracovaných součástí z drahých exotických materiálů, obzvlášť důležité. Adaptéry Silent Tools™ Plus rovněž přispívají k bezpečnosti a ochraně a umožňují delší provozní cykly. Zvyšují tak celkovou produktivitu a chrání stroje i výsledné výrobky.

Pro zvýšení efektivity provozu a vybavení ve složitých výrobních procesech v leteckém průmyslu je klíčové zajistit spolehlivý sběr a analýzu dat. CoroPlus® Machining Insights nabízí inženýrům i pracovníkům obsluhy centralizovaný přehled o datech strojů a umožňuje vizualizovat celý proces od začátku až do konce. Ruční získávání dat je pomalé a náchylné k chybám, proto se mu inženýři v leteckém průmyslu musí snažit vyhnout. Cloudový systém oproti tomu získává a uchovává data ze všech strojů a nástrojů automaticky a poskytuje naprosto transparentní provoz. Díky datovým výpisům v reálném čase i historii dat mají inženýři přehled o stroji a používání nástrojů, vznikajících chybách a výkonu a mohou snadno zjistit, v jakých oblastech existuje prostor pro zlepšení a optimalizaci procesů. To vše přispívá k celkové produktivitě a odhalení rizikové oblasti výroby.

Integrace CoroPlus® Machining Insights do obráběcí linky je snadná a vzhledem k tomu, že se jedná o snadno škálovatelný softwarový produkt, lze jej snadno rozšířit i zúžit. Kromě plného přehledu o využití obráběcího stroje a prediktivní údržbě si uživatel po přihlášení může zobrazit také různá pracoviště a úseky výroby. Díky tomu získávají inženýři vyšší míru kontroly nad výrobou a mohou čerpat výhody prediktivní údržby a přímé diagnostiky potíží, které by mohly mít negativní dopad na výrobu.

Kromě digitalizace, která leteckému průmyslu nabízí výrazné výhody, je dalším důležitým tématem udržitelnost. Digitální technologie společnosti Sandvik Coromant dokážou nabídnout doporučení pro optimální volbu nástrojů pro specifické úlohy tak, aby se při nich celkově spotřebovalo méně energie. K celkově efektivnějšímu provozu, který zkracuje čas obrábění i jednotlivé cykly, přispívá také vybudování vzájemné konektivity mezi stroji.

Přitom v oblasti kombinace automatizace s nástrojovým vybavením v leteckém průmyslu představují tato digitální řešení pouhý začátek. Umělá inteligence a strojové učení již dláždí cestu novým technologiím, které zúročí jak propracované softwarové algoritmy, tak po desítky let získávané znalosti z oblasti strojů. Technologie společnosti Sandvik Coromant přispívají k automatizaci a zlepšují produktivitu i udržitelnost procesů. U procesů, které musí být přesné, vhodně zvolené a bezchybné, může digitalizace a rozhodování na základě dat přinést finanční úspory i zvýšit produktivitu.

www.sandvik.coromant.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP