metalworkingmag.cz
NSK

Ocelárna využívá výhody ložisek NSK.

Ocelárna, která čelila pravidelnému selhávání ložisek na poutnické stolici, se obrátila o pomoc na společnost NSK, aby jí s vyžitím svých znalostí a zkušeností navrhla robustní a cenově výhodné řešení. Doporučením ložisek s životností o 200 % delší než měly původní jednotky bylo díky společnosti NSK dosaženo roční úspory 159 933 EUR.


Ocelárna využívá výhody ložisek NSK.

Pro identifikaci příčin problému provedl technický tým společnosti NSK analýzu použití ložisek a zjistil, že závady pramení zejména z nepříznivých provozních podmínek v kombinaci s velkým zatížením a nedostatečným mazáním. Na základě těchto informací navrhla společnost NSK použití speciálních soudečkových ložisek s optimalizovanou vnitřní konstrukcí, která využívají ložiskovou ocel Super Tough (STF) vyvinutou v NSK.

Pro ložiska v ocelárnách je důležitým kritériem jejich odolnost, a to i v extrémních provozních podmínkách. Spolehlivá, nepřetržitá funkce valivých součástí, které snášejí velké zatížení a vysoké teploty i v prostředí s výskytem vody a okují, je zásadní pro plné využití výrobních kapacit a zvýšení produktivity. Ložiska NSK z oceli STF nebo TF mají vynikající trvanlivost v drsných provozních podmínkách, přinášejí dlouhou životnost a mají vynikající odolnost proti opotřebení, zadření a vysoké teplotě.

Studie ocelárny ukázala, že nová ložiska mají dvojnásobnou trvanlivost. Omezení výrobních prostojů, servisních prací a potřeby náhradních ložisek a dalšího materiálu potřebného k výměně ložisek vedlo k roční úspoře nákladů ocelárny ve výši 159 933 EUR.

NSK nabízí pro ocelárny kompletní produktovou řadu ložisek s velkou trvanlivostí a spolehlivostí, čímž podporuje zvýšení produktivity a snížení nákladů na údržbu. Ložiska zvládají velká zatížení, rázy a vibrace, stejně jako provozní rychlosti od extrémně malých až po velmi vysoké, spolu s velkým zrychlením a zpomalením.

- Ložiska řady NSK TF mají díky vynikající odolnosti proti opotřebení, zadření a vysoké teplotě vynikající trvanlivost v drsných provozních podmínkách

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP