metalworkingmag.cz
NSK

Výrobce izolačních hmot ušetří díky ložiskům NSK ročně 648 880 EUR

Přední výrobce izolačních hmot pro stavebnictví se obrátil na firmu NSK, aby mu její odborníci pomohli při řešení opakovaných poruch ložisek na pásových pilách. Intervence NSK a následný návrh ložisek a těsnění závodu přinesl impozantní roční úspory ve výši 648 880 EUR.

Výrobce izolačních hmot pro stavebnictví nedávno uvedl do provozu novou automatizovanou výrobní linku a těšil se na výhody, které mu jeho investice přinese. Výroba však byla vzhledem k opakovaným poruchám ložisek na vodicích kladkách tří pásových pil výrobní linky značně nespolehlivá.

Situace se vyhrocovala a brzy se stala kritickou s tím, že se ložiska musela měnit každodenně. Někdy vydržela ložiska vodicích kladek jen tři hodiny, což vedlo k nákladným odstávkám a zvýšené potřebě údržby. Některé poruchy ložisek dokonce vedly k poškození pilových pásů.

Společnost NSK obdržela žádost o pomoc jménem výrobce pásových pil, aby pomohla identifikovat hlavní příčinu selhávání a nabídla řešení. Technický tým společnosti NSK na místě u zákazníka přezkoumal situaci a provedl kompletní analýzu poškozených ložisek. Ta odhalila, že k poruchám ložisek došlo v důsledku vniknutí nečistot, což vedlo k doporučení kuličkových ložisek NSK s vysoce výkonným těsněním DDU s patentovaným těsnicím mechanismem zajišťujícím plný kontakt. Konstrukce kontaktního těsnění poskytuje maximální ochranu proti všem nečistotám, včetně prachu a vody, a současně zajišťuje dobré zadržování maziva.

Studie ukázala významné zlepšení trvanlivosti ložisek. Zatímco dříve každý den selhala asi třetina ložisek vodicích kladek, nyní závod mění svá ložiska NSK každé 3-4 měsíce v rámci plánovaného plánu údržby.

Zkrácení prostojů výroby, snížení požadavků na údržbu a výměnu ložisek a poškozených pilových pásů vede k výrazné roční úspoře nákladů ve výši 648 880 EUR.

1) Ložiska vodicích kladek pásových pil v závodě selhávala každodenně. Foto: MR.1/Shutterstock


Výrobce izolačních hmot ušetří díky ložiskům NSK ročně 648 880 EUR
 
2) Průřez kuličkovým ložiskem NSK s těsněním DU. Foto: NSK


Výrobce izolačních hmot ušetří díky ložiskům NSK ročně 648 880 EUR  

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP