metalworkingmag.cz
Sandvik Coromant News

Jak nastavit obráběcí stroj tak, aby fungoval naplno

„Tempo změn ještě nikdy nebylo tak rychlé, nikdy však už také nebude tak pomalé.“ S tímto populárním citátem se při hovoru o dnešním rychlém technologickém rozvoji setkáváme často.

Jak nastavit obráběcí stroj tak, aby fungoval naplno

Průmysl 4.0 razí cestu k transformaci průmyslové výroby na základě převratných inovací, což následně přinese příležitosti k dalšímu rozvoji vašeho podniku a povede k vyšším výnosům. Investice do nových technologií ovšem nejsou jediným způsobem, jak lze optimalizovat nastavení obráběcích strojů. V prvním díle nového seriálu z prostředí společnosti Sandvik Coromant, která se právě obráběním kovů zabývá, vysvětluje globální manažer pro obráběcí řešení Blasius Reschreiter, jak majitelé dílen mohou svá zařízení využít naplno díky lepšímu využití výbavy, rychlé výměně nástrojů a modulárním řešením.

Ve světle nedávno dosaženého technologického pokroku se investice do špičkových technologií mohou na první pohled jevit jako strategie, která jasně vede k úspěšnému modelu podnikání. Situace na trzích se ovšem neustále mění. V nejistých dobách proto neustálá snaha o nejmodernější, technologicky nejvyspělejší řešení nemusí představovat vhodný způsob, jak se posouvat kupředu. Schopnost flexibilně upravit výrobu podle současných a budoucích požadavků je v dnešním ekonomickém prostředí klíčová. Podívali jsme se zblízka na pár způsobů, jak se k výbavě dílny postavit.

Svůj strojový park využívejte na maximum
Obráběcí stroje a nástroje se vyvíjejí stále překotněji. To se však může pojit se značnými investicemi vyžadujícími čas, kapitál a poměrně bezpečné prognózy, pokud jde o budoucí poptávku. Jsou-li situace na trhu a obchodní prognózy nejisté, velké investice nemusí být vhodnou volbou.

Pokud chcete i nadále hlavně snižovat náklady a zvládat dočasný pokles trhu, doporučujeme pečlivě prohlédnout dílnu a využít stávající stroje a stávající kapacitu tak, aby se výrazně nezvedly režijní náklady.

Kromě toho je dobré zaměřit se na produktivitu. Při obrábění kovů často klademe hlavní důraz na dosažení maximální efektivity. Jednou z metod měření efektivity při výrobě součástí je stanovení rychlosti úběru kovu. Co však může být ještě důležitějším aspektem, který je třeba zvážit, je využití stroje. V průměru využívají strojírenské podniky stroj k obrábění pouze 50 % jeho provozního času. Zbývajících 50 % se ztratí kvůli poruchám, změnám výroby a údržbě.

Prioritou je využití stroje
Vyplatí se stroj lépe využívat, což znamená zvýšení produktivity a využití stávajících kapacit strojové výbavy. Měří se jako procentní poměr času, v němž přístroj skutečně vyrábí díly. Už prodloužení aktivní doby obrábění o pár procent přináší velké rozdíly.

Lepšího využití strojů lze dosáhnout aktivní prací s typickými časově ztrátovými procesy, se kterými se často setkáváme v běžných dílenských provozech a které souvisí s následujícími oblastmi: seřízení dávek, měření součástí ve stroji, nastavení nástrojů, nastavení chladicí trubky, výměna opotřebených nástrojů, odstraňování třísek kolem nástrojů a obrobků nebo zablokované dopravníky či výměna součástí.

Tento typ problémů lze překonat zejména dvěma způsoby: využíváním rychlovýměnného nástrojového vybavení a modulárních systémů. Použitím rychlovýměnných a modulárních řešení můžete využití obráběcích strojů značně zvýšit.

Rychlovýměnná nástrojová řešení
Díky rychlovýměnným řešením lze zkrátit čas potřebný pro měření, seřízení a výměny nástrojů, čímž dosáhnete výrazně lepšího využití stroje. K dosažení ještě vyššího stupně produktivity přispívá i vnitřní přívod řezné kapaliny. Rychlá výměna nástrojů přináší množství výhod, které přispívají k tomu, aby se stroje nezastavily. Zkrátí se například doba potřebná na výměnu dávky. Při použití rychlovýměnného systému také dochází k výraznému zkrácení času na výměnu jednoho typu nástroje za jiný. U typické soustružnické operace lze ušetřit až deset minut.

Ke zvýšení počtu nástrojových pozic využijte zdvojené nástrojové držáky. U soustružnických center vybavených poháněnými nástrojovými držáky často schází volné místo. Použití zdvojených upínacích jednotek dovoluje buď využití sesterských nástrojů, nebo použití většího množství různých nástrojů, čímž se snižuje nutnost výměny nástrojů pro širší skupinu obráběných součástí. Zdvojené upínací jednotky lze použít v případě, že stroj má osu Y, revolverovou hlavu s možností částečného pootočení nebo protivřeteno.

Existuje i možnost, jak zkrátit prostoje při výměně opotřebených nástrojů. Při každé výměně poháněného nástrojového držáku s monolitním karbidovým nástrojem je třeba znovu zkontrolovat korekce nástroje. U fréz a vrtáků s vyměnitelnými břitovými destičkami je třeba vyměnit více břitových destiček najednou. Použití sesterského nástroje a provedení výměny obráběcího nástroje mimo stroj je mnohem rychlejší. U statických nástrojových držáků je možnost vyjmutí nástroje zárukou jeho lepší údržby, správného upnutí a prakticky vylučuje neočekávané prostoje z důvodu potřeby nákupu náhradních dílů.​

Možnost eliminovat nastavení chladicí trubky navíc výrazně šetří čas. Obsluha stroje na nastavení trubičky pro vnější přívod řezné kapaliny do správného směru obvykle potřebuje dva až tři pokusy. V důsledku špatné kontroly pak často dochází ke srážkám třísek s přívodním potrubím, což má za následek, že seřizování se stává pravidelným jevem.

Kromě toho se zrychluje náběh výroby. Eliminujeme-li výrobu prvních zkušebních součástí nebo provádění měřicích řezů, zvyšuje se rychlost výroby a snižuje se počet znehodnocených součástí. V průběhu celého roku přinese použití rychlovýměnného systému výrazné zvýšení výroby součástí a snížení zmetkovitosti.

Kromě výrazného zvýšení využití stroje přináší rychlovýměnná koncepce také řadu výhod pro obsluhu, jako třeba uživatelský komfort či ergonomičtější pracovní prostředí. Například jsou-li výměny nástrojů prováděny mimo stroj, snižuje se četnost kolizí a chyb a není nutné hledání dílů upuštěných do stroje.

Buďte flexibilní, přejděte k modulárním řešení​m
Další strategií umožňující udržení vašich strojů v chodu jsou modulární řešení. Modulární systém skýtá širokou škálu nástrojových sestav s různými charakteristikami, což vede ke snížení potřeby drahých, na zakázku přizpůsobených nástrojů s dlouhými dodacími lhůtami. Modulární nástrojové vybavení šetří náklady na samostatné nástroje pro každý stroj, součást a úkol.

Výhodou modulárních nástrojových systémů jsou flexibilita, snížení skladových zásob nástrojů a velké množství nástrojových kombinací, což vše přispívá ke zvýšení využití stroje. Schopnost udržet výrobu dlouhodobě v chodu přináší
dostatečnou flexibilitu, která je zapotřebí k přežití v náročných a stále se měnících tržních podmínkách.

Mezi čtyři typy využití, kde přijde modularita obzvlášť vhod, patří dosažení obtížně přístupných prvků, stabilita při činnosti náchylné k vibracím, malá nebo proměnlivá výroba a nadměrná vůle při obrábění velkých součástí.

Jistě je pravda, že „změny nebyly nikdy tak rychlé“, při volbě vhodné strategie se lze ovšem situaci přizpůsobit a zvýšit finanční zisky na měnícím se trhu. K vyšší flexibilitě v obráběcí dílně přispívá i lepší využití obráběcích strojů, zkrácený čas pro výměnu a zkoumání modulárních systémů. V následujícím článku se důkladně zaměříme na účinek investice do nových technologií. Snáze tak pochopíte, jak tyto investice vedou k větší efektivitě práce a otevírají nové možnosti. Počkejte si na další informace!

www.sandvikcoromant.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP