metalworkingmag.cz
Sandvik Coromant News

Pokrokový způsob upichování ve směru pootočeném o 90 stupňů

Společnost Sandvik Coromant představila modernizovanou koncepci CoroCut® QD pro upichování v ose Y.

Pokrokový způsob upichování ve směru pootočeném o 90 stupňů

Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na nástroje pro obrábění kovů, modernizovala svou koncepci CoroCut® QD a pro upichování využila<*SP*/>osu Y. Rozměry nožových planžet CoroCut® QD pro upichování v ose Y jsou stejné, jako u původního provedení, a jejich optimalizace spočívá v pootočení lůžka břitové destičky o 90 stupňů, což přináší zvýšení kvality obrobené plochy, snížení sklonů ke vzniku vibrací a zvýšení tuhosti nožové planžety.

Koncepce CoroCut® QD pro upichování v ose Y rozšiřuje nabídku společnosti Sandvik Coromant v rámci její stávající produktové řady CoroCut®. Verze QD pro upichování v ose Y se v zásadě nijak neliší od nástrojů CoroCut® QD, až na jednu podstatnou změnu – lůžko břitové destičky je otočeno o 90 stupňů.

Na rozdíl od konvenčních nástrojů pro upichování, které jsou orientovány do osy X obráběcího stroje, upichování v ose Y probíhá na jiném principu. Otočení nástroje o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček a jeho orientace do osy Y přináší řadu výhod.

Modernizovaný nástroj CoroCut® QD dosahuje vyšší kvality obrobené plochy, v porovnání s konvenčním upichováním generuje méně vibrací – což se projevuje snížením hlučnosti – a lze jím upichovat mnohem větší průměry, než v současnosti umožňují konvenční metody. Přesměrováním výsledného namáhání na nejodolnější část nožové planžety bylo navíc dosaženo šestinásobného zvýšení její tuhosti, což umožňuje použití vyšších rychlostí posuvu a delší vyložení nástroje, aniž by došlo ke ztrátě stability.

Pro modernizované nožové planžety je charakteristické nulové vyosení ve směru osy Y, což usnadňuje programování a umožňuje větší pracovní dosah nástroje. Aby byly splněny dva důležité požadavky na jejich použití, jsou nožové planžety také opatřeny dorazovou plochou, která zamezuje zatlačení nožové planžety do adaptéru a umožňuje jejich snadnější seřízení.


Pokrokový způsob upichování ve směru pootočeném o 90 stupňů

„Konvenční upichování využívá posuv ve směru osy X a řezná síla tudíž působí kolmo k nejmenšímu průřezu nožové planžety,“ říká Fredrik Selin, globální produktový a aplikační specialista na oblast soustružení. „To může vést k deformacím a nestabilitě.“ Otočením lůžka břitové destičky o 90 stupňů a využitím osy Y bylo dosaženo změny orientace řezné síly do směru, který je shodný s celkovou délkou nožové planžety, což se projevuje zvýšením její tuhosti až o 600 %.

„CoroCut® QDY je ideální volbou pro upichování na soustružnických centrech a víceúčelových strojích s osou Y,“ pokračuje Selin. „Mimo jiné umožňuje upichování na strojích s posuvnou hlavou, upichování velkých průměrů až do 120 milimetrů a dlouhé vyložení nástrojů zajišťující potřebný dosah do prostoru mezi hlavním vřetenem a protivřetenem. Chcete-li provádět upichovací operace nebo obrábět hluboké drážky, aniž by byla snížena efektivita nebo ohrožena bezpečnost obráběcího procesu, je modernizované řešení CoroCut QDY® ideální volbou.“

Podrobnější informace o sortimentu produktů CoroCut® QD naleznete na webových stránkách sandik.coromant.com/corocut-qd

www.sandvik.coromant.com

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP