metalworkingmag.cz
Norelem

Manipulace, ochrana zdraví při práci i bezpečnost strojů pevně v rukou

Bezpečnost strojů a strojních zařízení a ochrana zdraví pracovníků ve výrobě jsou dány všemi použitými součástmi, bez ohledu na to, zda jsou velké nebo malé. Dokonce i komponenty, které snadno unikají pozornosti, jako jsou úchytky, madla a knoflíky, je třeba pečlivě vybírat a hodnotit, vysvětluje Marcus Schneck, CEO specialistů pro normalizované komponenty společnosti norelem.

Manipulace, ochrana zdraví při práci i bezpečnost strojů pevně v rukou

Jestliže přemýšlíme o bezpečnosti a ochraně zdraví ve výrobních provozech, pravděpodobně nás jako první napadne zabývat se těžkými pohybujícími se částmi strojů. Rizika zlomenin, řezných ran nebo jiných zranění v důsledku zachycení těžkým pohybujícím se břemenem jsou pochopitelně velmi závažná až smrtelná a je třeba je při zajištění bezpečnosti odpovídajícím způsobem vyhodnotit.

Ovšem škody nezpůsobují vždy jen rizika zřejmá na první pohled. Mnohé pracovní úrazy jsou lehčí, jako různá pohmoždění svalů nebo vymknutí kloubů. Poškození z opakovaného namáhání (RSI, Repetitive Strain Injury) jsou způsobena dlouhodobým špatným používáním nástrojů a zařízení, jež postupně vede k poškození svalů, šlach nebo nervů. Toto poškození mohou způsobit špatná madla, úchyty a knoflíky na strojích a zařízeních. Zranění mohou být způsobena i nárazem na jinak bezpečné madlo, jestliže nevhodně vyčnívá ze zařízení.

Všechny tyto úrazy v důsledku vedou ke snížení produktivity a efektivity a mají vliv na ziskovost podniku. Existují opatření, která působí jako prevence vzniku těchto úrazů, a k dispozici je široký sortiment normalizovaných komponent vhodných pro každého uživatele nebo úlohu.

Uchopení života
Úchyty, které se každodenně používají ve výrobní provozech, mají širokou škálu tvarů a velikostí. K dispozici je velký sortiment úchytů, od ručních upínacích šroubů s hvězdicovou hlavou po křížové úchyty určené pro připevnění krytů, které zaručující rychlé a bezpečné ovládání.


Manipulace, ochrana zdraví při práci i bezpečnost strojů pevně v rukou

Ovšem není správné použít první úchyt, který vám padne do oka. Je důležité uvažovat o aplikaci, v níž bude použit. Například rychloupínací křížový úchyt, který má trojúhelníkové drážky, jež umožňují naklápění a otáčení, usnadňuje upevnění i uvolnění. Takový úchyt je proto ideální pro instalaci v těžko přístupných místech, např. za velkými stroji nebo díly. Uživatel může úchyt snadno ovládat, kdykoliv to potřebuje.

Jiným faktorem, který je při volbě úchytu třeba brát v úvahu, je potřeba zabránit vzniku elektrostatického výboje. Tento požadavek je běžný v prostředí, kde se pracuje s elektrickými a elektronickými komponentami. V těchto případech je třeba vybírat úchyty s antistatickými vlastnostmi. Ty nabízejí lepší ochranu před vznikem elektrostatického výboje a působí také jako prevence před vznikem jiskry, která může vést k explozi výbušných plynů nebo par v uzavřeném prostředí. Tak se chrání osoby v blízkosti stroje nebo zařízení, ale také vlastní stroj.

Manipulace s péčí

Ať jde o tah nebo tlak, v náročném výrobním prostředí je výběr madel vždy důležitý. Madla určená pro tah jsou konstruována tak, aby umožnila snadné uchopení, je-li třeba manipulovat se strojem, zařízením nebo vybavením dílny. Některá madla jsou konstruována jako zapuštěná do povrchu, k němuž jsou připevněna.


Manipulace, ochrana zdraví při práci i bezpečnost strojů pevně v rukou

Madla určená pro tah jsou dostupná v mnoha provedeních, ať jde o jejich tvar nebo použitý materiál, a umožňují vyhovět požadavkům různých úloh. Nejběžněji jsou zhotovena z termoplastického materiálu, který je odolný proti vysokým teplotám, takže je možné je používat do +150 až +160 °C. Základny termoplastických tažných madel jsou pro snadné použití vybaveny upevňovacími otvory pro šrouby s válcovou hlavou, např. s vnitřním šestihranem. Pro zvýšení komfortu uživatele při uchopení a manipulaci být madla dodávána také s měkkou vnitřní plochou. Madla se dodávají rovná nebo zahnutá do pravého úhlu.

Je snadné pominout bezpečnostní aspekt použití madla na pracovišti a zapomenout to, že může při pohybu stroje nebo obsluhy způsobit úraz. To je právě to, v čem vynikají zapuštěná madla. Jsou ideální pro stěny a pevné panely. Tato madla nijak nevyčnívají ani neztěžují přístup, je u nich minimální riziko, že by do nich obsluha narazila, nenarušují kontury zařízení, ale přitom umožňují snadné uchopení při tahu nebo manipulaci.

Stisknutí havarijního tlačítka
Knoflíky hřibovitého tvaru jsou ve strojírenství jedny z nejčastějších, protože jsou bezpečné a umožňují rychlé a snadné ovládání. Vysoce ergonomické funkce těchto knoflíků umožňují ovládání stlačením, snadné uchopení a pootočení.


Manipulace, ochrana zdraví při práci i bezpečnost strojů pevně v rukou

Bezpečná manipulace ve vysoce rizikovém prostředí, např. v průmyslových provozech, omezuje riziko vyklouznutí nebo špatného pohybu. Běžný scénář je, že se uživatel snaží pevně uchopit knoflík znečištěný olejem nebo mazivem. Je-li třeba zajistit, aby při provozu stroje nehrozilo vyklouznutí knoflíku z ruky, doporučuje se vybrat knoflík s "vrásčitým" povrchem, který toto riziko výrazně omezuje.

Kromě snadného ovládání uživatel často požaduje, aby byl schopen snadno a rychle rozeznat a identifikovat knoflík, které slouží jako tlačítko k zastavení stroje. Zde je důležitá barva. Společnost norelem nabízí řadu knoflíků v různých barvách: červená signalizuje zastavení, jasně žlutá nebezpečí, světle zelená běžný provoz. Mohou být dodány rovněž s volnou drážkou.

Ovšem všechny knoflíky nemusejí být nutně hřibovitého tvaru. Mezi normalizované komponenty patří také knoflíky kulovitého, oválného nebo kuželovitého tvaru ve standardních velikostech, takže není konstrukční požadavek, který by knoflíky nedokázaly splnit.

Myslete na detaily
Pro omezení rizika zranění a nehod na pracovišti je třeba zajistit, aby i malé součásti byly používány a udržovány správných způsobem.

Všechny součásti a komponenty používané u strojů a v průmyslovém prostředí musí být vybírány s ohledem na adekvátní kritéria a normy, zvláště jde-li o pracoviště, kde je třeba zabránit elektrostatickým výbojům (ESD).

Výběr správného produktu může usnadnit funkci a omezit sílu, kterou je třeba vyvinout pro ovládání komponent. To zvyšuje produktivitu a chrání stroj i uživatele.

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP