metalworkingmag.cz
NSK

Výhody ložisek NSK s keramickým povlakem

Společnost NSK vyvinula řadu kuličkových ložisek s optimalizovaným keramickým povlakem, jenž ocení výrobci pohonů s proměnnými otáčkami (VSD) a elektromotorů. Izolační vlastnosti keramiky brání tvorbě proudových smyček ložiskem, což nejen prodlužuje jeho životnost, ale také zabraňuje poškození souvisejících komponent pohonu.

Energeticky úsporné pohony s proměnnými otáčkami jsou stále populárnější v mnoha průmyslových strojích, systémech a zařízeních. Jejich použití je zvláště výhodné tam, kde se vyžaduje několik úrovní výkonu a očekává se reakce na měnící se požadavky. Ovšem regulace frekvence vyžaduje ložiska, která vyhovují různým požadavkům, zvláště proto, že je zde vždy riziko výskytu bludných proudů, jejichž smyčka se může uzavírat přes hřídel motoru a ložiska. Proud může způsobit poškození ložisek jevy, jako jsou zvlnění nebo bodové poškození způsobené přechodným roztavením částeček povrchu oběžné dráhy. Také funkčnost a životnost poháněných komponent je často procházejícími proudy snížena.

Konstruktéři mohou zabránit výskytu těchto relativně častých problémů použitím ložisek s keramickým povlakem na vnějším kroužku. Izolační vlastnosti povlaku zabraňují uzavření proudové smyčky, a tím poškození ložiska.

Na základě rozsáhlé řady testů společnost NSK optimalizovala dosud používaný keramický povlak a dosáhla tím dvou zásadních výhod. Zaprvé, izolační odpor povlaku je nyní desetinásobný. Zadruhé, rázová houževnatost jinak velmi křehké keramiky je nyní více než trojnásobná než u keramických povlaků na běžných ložiskách. Ložiska tak dosahují výrazně větší trvanlivosti.

Další výhodou je to, že optimalizovaný keramický povlak umožňuje lepší odvod tepla, které se v pohybujícím se ložisku vyvíjí, a to opět přispívá k prodloužení životnosti.

Řada kuličkových ložisek s keramickým povlakem je popsána v novém katalogu Ložiska pro elektromotory (Bearings for Electric Motors), který je dostupný v tištěné podobě nebo jako PDF ke stažení ze stránky: http://www.nsk-literature.com/en/industrial-motor-bearings/

- Kuličková ložiska NSK s optimalizovaným keramickým povlakem zabraňují problémům s bludnými proudy i pohonů s proměnnými otáčkami
 

Výhody ložisek NSK s keramickým povlakem

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP