metalworkingmag.cz
NSK

Ložiska NSK Self-Lube® se osvědčují v náročných podmínkách

Ložiskové jednotky NSK Self-Lube® s trojbřitým těsněním a ochrannými krytkami mají prodlouženou životnost v náročných provozních podmínkách, jako jsou ty, které převládají v těžebním průmyslu nebo stavebnictví. Jejich osvědčená odolnost je v těchto průmyslových odvětvích, kde kontaminující látky snadno pronikají do špatně zvolených ložisek, což vede k nutné odstávce stroje nebo zařízení, naprosto zásadní.

Prostoje jsou nepřítelem všech provozovatelů lomů a dolů i vedoucích stavebních prací. Kritická zařízení musí být velmi spolehlivá, aby umožnila plnit náročné cíle a dodržovat termíny projektů a rozpočty.

Ať už jde o dobývání surovin, jejich přepravu, úpravu, separaci nebo obohacování, vždy jde o procesy v prostředí s velkou kontaminací prachem a úlomky hornin, nemluvě o velkém zatížení, rázech a vibracích. Pro dosažení velké trvanlivosti a dlouhodobé životnosti ložisek je klíčový jejich správný výběr. Správný výběr znamená, že těžařské a stavařské provozy mohou maximalizovat provozuschopnost a produktivitu a současně snižovat náklady na údržbu.

Ložiska NSK Self-Lube® využívající nejmodernější konstrukci, materiál, mazivo a těsnění překračují trvanlivost běžných ložisek. Kromě toho je možné výběrem ložisek Self-Lube® s trojbřitým těsněním a ochrannou krytkou konce osy snížit náklady spojené s odstávkami a opravami.

Spolehlivá ochrana
Pro aplikace s velkým stupněm znečištění NSK doporučuje speciálně vyvinuté těsnění s trojitým břitem. Toto jednodílné lisované nitrilové těsnění se třemi břity je do ložiska upevněno prostřednictvím ochranného ocelového nálisku (je tedy zajištěné ve vnějším kroužku) a jeho konstrukce zajišťuje vysoce účinné těsnění, který chrání ložisko v náročných provozních prostředích.

Standardní ložiskové jednotky Self-Lube® mají také polohovací drážku, která umožňuje snadné nasazení volitelné koncové krytky. Tato krytka pomáhá chránit personál před rotujícími součástmi a ložisko před vnějším znečištěním.

Sortiment ložiskových jednotek NSK Self-Lube® zahrnuje širokou nabídku spolehlivých vložek a pouzder. Tyto ložiskové jednotky úsporné z hlediska nákladů umožňují jednoduchou a rychlou montáž bez nutnosti používat složitá ložisková tělesa nebo speciální uspořádání hřídelí.

Omezené náklady
Kombinace snadného používání, samomaznosti a dlouhé životnosti těchto jednotek přináší rostoucímu počtu společností z odvětví těžařského průmyslu snížení nákladů na výměnu ložisek, údržbu a prostoje.

Příkladem je společnost, která měla časté problémy se spolehlivostí u ložiskových jednotek v montážní sestavě vibračního bubnu. Tato ložiska pracují v náročném prostředí, kde jsou vystavena působení písku, jež často ložiskové jednotky zcela pokrývá. Navíc vzhledem k povaze zařízení a obtížnému přístupu byla pravidelná údržba značně nákladná.

Po kompletní analýze porouchaných ložisek v rámci programu AIP Added Value Programme navrhli odborníci NSK použít ložiskové jednotky Self-Lube® s trojbřitým těsněním, které oproti předchozímu řešení prodloužila životnost zařízení desetkrát. Kromě toho tři vysoce pevné nitrilové těsnicí břity s kapsami na mazivo poskytly účinný způsob, jak zabránit vniknutí kontaminujících látek.

Inovace konstrukce
V další případové studii úspěšného projektu společnost dodávající hotový tekutý beton a další stavební materiály pozvala odborníky NSK, aby provedli přezkoumání použití ložisek u šnekových čerpadel. Šneková čerpadla dopravují popel (abrazivní směs popela, písku, skla, vláken a kovové drti) do zásobníkových kontejnerů. V tomto případě dopravuje šnekový dopravník popel pod úhlem přibližně 40°. Spodní ložiskové jednotky dopravníku často selhávají.

Při zkoumání vadných ložisek identifikovala společnost NSK několik problémů. Například po sejmutí těsnicího kroužku bylo zřejmé, že k vnitřnímu kroužku ložiska není přitisknuto žádné kontaktní těsnění. Pravděpodobně se zcela obrousilo a do ložiska nyní mohly přímou cestou vnikat nečistoty. Mezi další problémy byla silná koroze klece a absence maziva. Mazivo se pravděpodobně vsáklo do jemného prachu a částic, které vnikly do ložiska, a vytvořilo brusnou pastu, jež narušila pryžové těsnění.

K nápravě situace společnost NSK opět doporučila ložiskové jednotky Self-Lube®. V tomto případě NSK navrhla instalovat také malou kruhovou desku s přídavným těsněním. Tato malá změna konstrukce pomohla zastavit většinu kontaminace a výrazně snížit zátěž těsnění ložiska.

Pomocí trojbřitého těsnění ložiskové jednotky Self-Lube® se těsnicí schopnost může dále zvýšit a životnost ložiskové jednotky prodloužit. Dalším přínosem může být ochranná koncovka hřídele pro spodní ložisko, protože pomůže omezit vnikání prachu.

Tyto příklady jsou jen dva z mnoha úspěšných projektů, které společnost NSK realizovala v těžebním a stavebním průmyslu.

 
1) Ložiskové jednotky Self-Lube® s trojbřitým těsněním jsou ideální tam, kde jsou ložiska vystavena účinkům vody a prachu


Ložiska NSK Self-Lube® se osvědčují v náročných podmínkách

2) Těsnění se třemi břity, speciálně vyvinuté firmou NSK, je vylisováno z jednoho kusu nitrilového kaučuku a poskytuje maximální ochranu před kontaminací


Ložiska NSK Self-Lube® se osvědčují v náročných podmínkách

3) Koncovky hřídelí jednotek Self-Lube® pomáhají chránit personál před rotujícími součástmi a ložiska před vnějším znečištěním


Ložiska NSK Self-Lube® se osvědčují v náročných podmínkách

4) Koncovky ložiskových jednotek Self-Lube® snadno zapadnou na vnější kroužek ložiskové vložky


Ložiska NSK Self-Lube® se osvědčují v náročných podmínkách

 

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 15 000 sledujícím IMP