metalworkingmag.cz
NSK

Trojice prestižních ocenění pro NSK

NSK získala v roce 2023 tři ocenění za svůj pokrok v oblasti technické výkonnosti, ESG (environmentální, sociální, správa) a rozmanitosti a začlenění zaměstnanců.


Trojice prestižních ocenění pro NSK
Tato nejnovější ocenění a vyznamenání odrážejí progresivní úsilí NSK v klíčových obchodních oblastech.

Společnost NSK je velmi hrdá na to, že Dr. Satoru Arai, výkonný hlavní inženýr v NSK Industrial Machinery Technology Development Centre, získal od japonské společnosti strojních inženýrů (JSME) ocenění Manufacturing & Machine Tool Award 2023 za technický rozvoj. Toto prestižní ocenění uděluje JSME jednotlivcům, kteří významně přispěli k rozvoji výrobních a obráběcích strojů prostřednictvím vývoje nových technologií, produktů a výrobních metod.

Konkrétně společnost ocenila úspěchy Dr. Araie při vytváření jedinečného rámce pro konstrukci strojů a vývoji techniky pro stabilizaci tuhosti pohonů os obráběcích strojů s kuličkovými šrouby. Kompenzátor pro posuvy NSK Feed Drive Adjuster umožňuje pokročilou automatizaci obráběcích strojů a přináší i výhody pro životní prostředí, které otevírají nové možnosti ve výrobních aplikacích. Přestože kompenzátor NSK Feed Drive Adjuster ještě není k dispozici na trhu, v průmyslových kruzích vyvolal velký zájem.

„Jsem poctěn, že jsem obdržel ocenění za úsilí o vytvoření nové hodnoty integrací konstrukce strojů a komponent,“ říká Dr. Arai. „NSK bude pokračovat ve svém úsilí o vytváření hodnot a jejich realizaci v reálném světě.“

Společnost NSK také byla opakovaně vybrána pro Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific Index), přední investiční index ESG, který zahrnuje společnosti v asijském a tichomořském regionu, jež prokazují vynikající výsledky v oblasti udržitelnosti.

Společnost NSK je součástí tohoto indexu nepřetržitě od roku 2002, tedy již 22 po sobě jdoucích let. NSK bude i nadále podporovat management ESG jako jednu z nejdůležitějších manažerských otázek a bude se snažit řešit sociální problémy prostřednictvím vlastních podnikatelských aktivit.

V neposlední řadě je třeba zmínit ocenění, které souvisí s pokračujícím úsilím NSK v oblasti diverzity a inkluze zaměstnanců. Na základě Pride Index 2023, hodnocení iniciativ pro LGBTQ definované japonskou organizací „Work with Pride“, získala firma NSK další zlatou cenu. Firma tento prestižní titul obdržela již třetí rok po sobě, což odráží trvalou snahu společnosti vytvořit pracovní prostředí, které maximalizuje schopnosti a atributy každého zaměstnance. Aby společnost posílila porozumění a empatii vůči méně viditelným formám diverzity, podniká pravidelné iniciativy týkající se LGBTQ osob.

„Rozmanitost je zdrojem konkurenceschopnosti,“ říká Akitoshi Ichii, prezident a generální ředitel NSK. „Organizační kultura, která uznává a respektuje individualitu, je pro inovace nezbytná. Abychom zajistili, že budeme důvěryhodnou společností, kterou budou zákazníci vyhledávat i za 100 nebo 1 000 let, budeme respektovat hodnoty rozmanitosti a individuality všech zúčastněných stran, přispívat k rozvoji celé společnosti a usilovat o udržitelný růst skupiny NSK Group.“

  Vyžádejte si více informací…

LinkedIn
Pinterest

Připojte se k více než 155 000 sledujícím IMP